Viden om coronaepidemiens indflydelse på danskernes boligsyn

Undersøgelsen ”corona og det byggede miljø” giver et indblik i danskernes syn på deres livskvalitet og boligforhold i forbindelse med coronakrisen baseret på helt friske data.

Undersøgelsen er baseret på i alt 7.128 nationalt repræsentative interviews blandt personer i den danske befolkning over 25 år.

Data er indsamlet i perioden fra den 8. marts til den 4. april 2021 af KantarGallup vha. CAWI (Computer AssistedWeb Interviews).

Data er vejet på køn, alder, region og uddannelse ud fra Danmarks Statistik

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Væsentlige pointer fra undersøgelsen

  • 7 ud af 10 danskere oplever, at corona har påvirket deres livskvalitet. Flest i negativ retning (44,0%), mens 26,3% finder, at corona har medført positive forandringer
  • Samlet set er danskernes livskvalitet dog faldet betydeligt under corona-krisen
  • Særligt i Hovedstaden og i de store byer med over 50.000 indbyggere har corona-krisen ramt hårdt
  • Ikke mindst melder danskere bosat i lejligheder i etageejendomme om lavere oplevet livskvalitet
  • Modsat hvad man kunne forvente finder vi ikke, at gårdmiljøer og altaner har nogen særlig betydning for oplevelsen af corona for danskere bosat i lejligheder
  • Danskerne oplever ligeledes, at deres sociale relationer er blevet dårligere. Særligt de 50-69 årige har oplevet et stort tab gennem det seneste år
  • Corona-krisen har også påvirket vores naboskab, hvor hver tredje dansker har reduceret nabokontakten eller helt undladt at se naboerne
  • Boligstørrelsen har afgørende betydning under corona-krisen. Det er særligt danskere i små boliger, der er blevet mindre glade for deres boliger

Hent hele undersøgelsen her