Viden om danskernes syn på bæredygtige byggematerialer

Bliv klogere på danskernes syn på og brug af bæredygtige byggematerialer. 

Interviewene er indsamlet online, og målgruppen er nationalt repræsentativ i aldersgruppen 25+ år, som bor i ejer- eller andelsbolig.  

Undersøgelsen er vejet på køn, alder, region og uddannelse, dataindsamlingen er foregået fra 25. januar til 29. januar 2022.​

Brug af rapporten

Du kan bruge rapporten frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Undersøgelsens fokus og spørgsmål

  • Manglende opmærksomhed og viden er de største årsager til ikke at have valgt bæredygtige byggematerialer.

  • 74% svarer, at de slet ikke/i mindre grad har viden om bæredygtige materialer. I gennemsnit ligger vidensniveauet lige under 'i mindre grad'.

  • Flest nævner årsager, der knytter sig til miljø, klimaforandringer, bæredygtighed mv. som grund til at vælge bæredygtige byggematerialer.

  • I gemmensnit ligger ønsket om at ville vide mere om bæredygtige byggematerialer lige under 'i nogen grad'.

  • 30% er i tvivl om, hvad der skal til for, at byggematerialer er bæredygtige.

Hent hele undersøgelsen her