Viden om danskernes syn på bæredygtighed i boligen

Denne undersøgelse forsøger at komme til bunds i danskernes syn på bæredygtighed i boligen i 2021.

Interviewene er indsamlet online, og målgruppen er nationalt repræsentativ i aldersgruppen 18+ år.  Undersøgelsens længde har samlet set været på 6 minutter, og der er i alt gennemført 1033 interviews.

Undersøgelsen er vejet på køn, alder, region og uddannelse, dataindsamlingen er foregået fra 15. januar til 1. februar 2021.​

Brug af rapporten

Du kan bruge rapporten frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Undersøgelsens fokus og spørgsmål

  • Hvor meget mere eller mindre tænker danskerne over bæredygtighed i dag sammenlignet med for et år siden?​

  • I hvilken grad handler danskerne bæredygtigt - eller har intentioner om det?​

  • Hvad afholder danskerne fra at handle mere bæredygtigt?​

  • Hvor meget ved danskerne om, hvad de selv kan gøre for bæredygtigheden i boligen?​

  • I hvilken grad føler danskerne, at de er informeret om hvad de kan gøre for at være mere bæredygtige i boligen?​

  • I hvilken grad tænker danskerne på bæredygtigt materialevalg, materialers levetid og materialers CO2-aftryk (indlejret CO2), når de foretager noget i forbindelse med boligen?​

  • I hvilken grad har danskerne opsøgt fagpersoner og andre videns-kilder for at blive mere oplyst om bæredygtighed i boligen?​

  • I hvilken grad er danskerne blevet mere motiveret inden for det seneste år til at foretage bæredygtige ændringer i boligen?​

  • I hvilken grad har danskerne ændret adfærd inden for det seneste år ift. at foretage bæredygtige ændringer i boligen?​

  • Inden for hvilke områder er der gennemført / overvejet at gennemføre bæredygtige tiltag i boligen?​

Hent hele undersøgelsen her