Viden om det gode boligliv i den tredje alder

Udgivelsen samler seks års erfaringer fra projektet ”Hjem til den tredje alder”.

Udgivelsen indeholder både data og viden om målgruppen samt en række anbefalinger til, hvordan man bedst kommunikerer til en målgruppe, der ikke nødvendigvis tænker boligbehov i den tredje alder som relevant for dem. Vi håber, at vores indsigter og anbefalinger kan være til gavn for andre, der også arbejder med boliger for folk i den tredje alder.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, så længe du lever op til vores pressekrav.

Hvis du ønsker mere viden eller har en kommentar til rapporten, kan du kontakte Videncentret Bolius' formidlingschef Kristine Virén.

Udvalgte erfaringer om målgruppen

  • 78% ønsker at blive boende i nuværende bolig så længe som muligt. 
  • De primære årsager til ønsket om at blive boende i deres nuværende bolig er alle nære ting, såsom at kende området og være tæt på venner og familie, samt at man er følelsesmæssigt bundet til huset
  • Samlet set erkender 64 % af målgruppen, at der i dag er barrierer, som kan vanskeliggøre, at de kan blive boende i deres nuværende bolig.
  • Når folk skal finde information om de forhold, der gør det vanskeligt at blive boende i nuværende bolig, vil de fleste søge information hos venner/familie, håndværkere, hos kommuner eller hos interesseorganisationer. Der er dog 20 % der ikke ved, hvor de skal gå hen for at få information.
  • Kun 6 % af de personer, som ved, at det kan blive vanskeligt at blive boende i egen bolig, har modtaget hjælp og vejledning til at overkomme disse barrierer. En af grundene til at så få opsøger hjælp og vejledning, kan skyldes, at over halvdelen tvivler på, at den information om hjælp og vejledning, de kan få, vil være dækkende.

Hent hele rapporten her