Retningslinjer for journalistisk etik

Pressenævnet

Hos Videncentret Bolius forpligter vi os gennem de anførte regler nedenfor til at levere journalistik af høj kvalitet, uanset hvilken medieplatform vores indhold udkommer på.

Reglerne gælder for både fastansatte og freelancemedarbejdere.

Vores ambitionsniveau for den journalistiske etik skal sikre, at vi altid giver vores kilder en ordentlig og fair behandling, ligesom læserne altid skal kunne forvente redelig og troværdig journalistik.

Videncentret Bolius er tilmeldt Pressenævnet, og vi efterlever reglerne for god presseskik i Medieansvarsloven.

Se også retningslinjerne på Videncentret Bolius’ platforme.

Vores mindstekrav til det journalistiske håndværk

Vi bestræber os på at levere journalistik og uvildig vejledning, der er kritisk, fordomsfri, fair og i tråd med vores overordnede mål om at øge danske boligejeres livskvalitet.

Vores stræben efter at levere fair journalistik rummer blandt andet:

  • At journalistens egne holdninger ikke må have indflydelse på en sags udfoldelse eller fremlæggelse
  • At journalisterne i Videncentret Bolius skal have en kritisk indstilling til kilder, og kilders motiver og egeninteresser skal til enhver tid indgå i den journalistiske vurdering af en sag
  • At artiklers vinkling, rubrikker mv. skal have dækning i research og dokumentation
  • At artikler ikke strammes for at gøre dem mere interessante eller slagkraftige
  • At artikler, hvori der indgår konflikter og/eller interessemodsætninger, som udgangspunkt skal baseres på mere end én kilde
  • At vi altid udvælger ekspertkilder på baggrund af det enkelte menneskes kompetencer, viden og indsigt uden skelen til køn eller etnicitet
  • At vi i forbindelse med undersøgelser inkluderer oplysninger om interviewpersoners repræsentativitet og antal interviews, ligesom vi angiver, hvornår undersøgelsen er gennemført

Videncentret Bolius er ikke-kommerciel, ejet af den filantropiske forening Realdania. I 2016 fjernede vi alle kommercielle annoncer fra Bolius.dk og magasinet Bolius. Hos Videncentret Bolius er vi ikke bundet af kommercielle interesser, og det skal vores journalistik afspejle.

Sådan behandler vi kilder

Det er essentielt, at alle relevante - parter i en kritisk sag kontaktes og kommer til orde.

Kilders synspunkter skal refereres loyalt og med klar angivelse, når der er tale om citater. Hvis en kilde ikke ønsker at udtale sig, eller hvis det ikke har været muligt at træffe en relevant kilde, skal det fremgå af artiklen.

Der indgås klare aftaler mellem journalist og kilde om, i hvilken sammenhæng oplysninger skal bruges. Kilder kan godkende egne udtalelser, hvis de ønsker det. Kilder kan også bede om at få tilføjet oplysninger, men det er journalisten, der har sidste ord i forhold til at tilrettelægge og redigere det journalistiske produkt.

Journalisterne i Videncentret Bolius skal udvise respekt og tage særlige hensyn, når kilder er uvante med at udtale sig til pressen. Oplysninger, der krænker privatlivets fred, skal undgås. Der kan dog være undtagelser, hvor den offentlige interesse vejer tungest.

Som udgangspunkt vil historier kunne bringes andre steder end i Videncentret Bolius’ egne medier. Ønsker kilden ikke at optræde i andre medier, kan historien blive klausuleret, så den kun bringes i oprindelsesmediet.

Sådan retter vi

Vi ajourfører generelt alle vores artikler løbende. Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og en stærk faglighed. Rettelser som følge af dette, vil ikke blive noteret i artiklen.

Undertiden kan der dog opstå situationer, hvor vi bliver nødt til at rette vores artikler med meningsbærende rettelser, præciseringer eller opdateringer. I de tilfælde bestræber vi os på at deklarere rettelsen under artiklen i formatet:

30. marts 2017: Vi skrev tidligere, at K. Ilde var arkitekt MAA, men han er i virkeligheden bygningskonstruktør.

Vi oplyser, hvad vi har rettet, og hvorfor vi har rettet eller præciseret. I særligt alvorlige tilfælde anfører vi rettelsen i rubrikken. Den ansvarlige redaktør skal orienteres om meningsbærende rettelser.

Mindre ændringer som fx stavemåder, titler og sprog gennemføres uden markering.

Fageksperter i Videncentret Bolius

Hos Videncentret Bolius har vi en række fageksperter ansat, der bidrager med uvildig vejledning om blandt andet byggeteknik, boligøkonomi, rengøring og have på alle vores platforme.

Fageksperterne i Videncentret Bolius indsamler viden og erfaringer, som de videreformidler til boligejere og andre interesserede i et sprog, som folk kan forstå.

Læs mere om vores faglighed og uvildighed her.