Hvis din nye vaskemaskine går i stykker efter et par måneder, har du ret til at få den repareret. Så er den nemlig dækket af reklamationsretten på to år. Måske har du købt maskinen med en udvidet garanti, men har du ingen udvidet garanti, og går vaskemaskinen i stykker efter to år og tre måneder, så må du selv have pengene op af lommen til en reparatør eller servicetekniker. Og det ærgrer Forbrugerrådet Tænk. 

– Hvis min vaskemaskine går i stykker, når den er to år og tre måneder, så taler al formodning for, at det er en mandagsmodel, for det skal en vaskemaskine ikke gøre ved normal brug. Men jeg har ingen rettigheder, siger Vagn Jelsøe, chefkonsulent i bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk. 

Han peger på, at den europæiske forbrugerbevægelse i årevis har ønsket en længere reklamationsret på varige forbrugsgoder. 

– Jeg tror ikke, vi skal have længere reklamationsret på billige kuglepenne. Men der er noget mærkværdigt ved, at vi forventer, at en vaskemaskine fx holder mere end to år, men vores rettigheder ophører, når de to år er gået, siger han. 

Få styr på dine rettigheder

Reklamationsret 

Du har en reklamationsret på to år, når du har købt en vare. I den periode kan du henvende dig til forhandleren og klage, hvis der er en fejl. 

I det første af de to års reklamationsperiode er det forhandleren og producenten, der skal sandsynliggøre, at produktet ikke fejlede noget fra starten. 

I det andet år er det forbrugeren, der skal sandsynliggøre, at det ikke er forbrugerens egen skyld, at produktet ikke fungerer. 

Reklamationsretten dækker fx materialefejl, hvis dit apparat er lavet af et materiale, der ikke er holdbart nok. Den dækker også konstruktionsfejl, hvis apparatet er konstrueret på en måde, så det går i stykker ved normal brug. Reklamationsretten gælder ikke, hvis du selv er skyld i fejlen ved at have brugt apparatet forkert. 

Garanti

Nogle producenter eller forhandlere tilbyder en udvidet garanti på fx fem år. Det betyder, at du har ret til at klage i en periode, der går ud over reklamationsretten på to år. 

I modsætning til reklamationsretten kan en garanti godt være indskrænket, så den fx kun dækker dele af et produkt. 

Reparationer

Du kan klage over en reparation i op til tre år, hvis samme fejl opstår. 

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Tilskyndelse til mere holdbare produkter

I Norge har der i mange år været en praksis, hvor domstolene slår fast, hvor længe et produkt skal holde, og det er forskelligt fra produkt til produkt. Inden for den forventede levetid kan man klage over mangler ved produktet – hvis det vel at mærke ikke er gået i stykker, fordi du selv har mishandlet det. 

– Meldingerne fra vores norske søsterorganisation er, at butikkerne er mere forsigtige med at sælge de værste skodapparater, fordi det giver dem selv en større udgift. Og det er præcis det, vi godt kunne tænke os. At der kommer en tilskyndelse til, at produkterne bliver mere holdbare, og at vi har krav på at få dem repareret, siger Vagn Jelsøe. 

I Sverige får man fradrag for reparationer, og i Frankrig har man indført et reparationsindeks, der inden for udvalgte produktgrupper angiver, hvor let det er at få repareret netop den model, du vælger. Det afhænger blandt andet af, hvordan produktet er designet og sat sammen, og om der er tilgængelige reservedele. 
Men der er i forvejen mange mærkningsordninger at holde styr på, lige fra Svanemærket, energimærket, indeklimamærket, en række forskellige miljømærker og mange flere. 

– Det kunne være en løsning at tilføje informationer om holdbarhed og reparérbarhed til energimærket. Men det er ikke nødvendigvis en vidunderlig løsning, for man skal selvfølgelig passe på ikke at gøre energimærket mere komplekst, så det bliver forringet. Og generelt vil vi hellere have, at man regulerer produkterne i stedet for at øge informationskravene, siger Vagn Jelsøe. 

Det skal blive lettere at reparere

Der er altså flere lande, der har andre ordninger for reparationer, som går ud over den reklamationsret, vi må nøjes med i Danmark. 

Men der er nye regler på vej i EU. I foråret fremlagde EU-Kommissionen et direktiv om retten til reparationer. Det består af en række forslag, som skal gøre det lettere og billigere for de europæiske forbrugere at få repareret deres elektriske og elektroniske apparater. 

Den skal både sikre, at der er reservedele, reparationssteder og bedre information om, hvor let det er at reparere et apparat, i stil med det franske reparationsindeks. Men selvom forslagene er skridt mod lettere reparationer, er der dog et stykke vej endnu. Først skal forslagene fra direktivet vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet. 

– Der kan sagtens gå 10-15 år med at udvikle et nyt reparationsindeks. I Frankrig er man et hestehoved foran på dette område, og det kunne vi da godt se for os, at man også gjorde i Danmark, siger Vagn Jelsøe.