Databank - ungeanalyse

Udforsk unges svar
på spørgsmål om
bolig og livskvalitet

Databank - ungeanalyse

Udforsk unges svar
på spørgsmål om
bolig og livskvalitet

Databank - ungeanalyse

Udforsk unges svar
på spørgsmål om
bolig og livskvalitet

Her kan du gå på opdagelse i den nye digitale løsning, der bygger på undersøgelsen “Unge, bolig og livskvalitet“. Undersøgelsen er udarbejdet for første gang af den filantropiske forening Realdania og Videncentret Bolius. Du kan udforske de unges oplevede livskvalitet, hvordan de bor i dag, deres boligøkonomi, deres boligdrømme, naborelationer og meget mere.

Du kan krydse forskellige spørgsmål fra undersøgelsen i databanken - ungeanalysen. Se fx oplevet livskvalitet fordelt på de unges alder, boligens betydning for de unge fordelt på boligens størrelse, naborelationer fordelt på boligtype, hvor i landet man forventer at bo om 10 år - og i hvilken boligtype.