Tilbageholdt beløb for l fejl og mangler, håndværker svarer ikke - kan jeg beholde beløbet?

Hej Bolius,

Jeg har fået udført noget arbejde med faktura osv.

Prisen er vi ikke uenige om men er ikke tilfreds med det udførte arbejde og har derfor tilbageholdt beløbet.

Har henvendt mig flere gange både på telefon og mail og gjort klart for at jeg meget gerne vil betale når arbejdet er udført tilfredsstillende.

Dette har de accepteret men der sker ikke mere, da det nu er 2 1/2 måned siden. Har derfor sagt at jeg gerne vil have en kreditnota men det svarer de ikke på.

Hvad kan jeg gøre her?

Pft. Mvh. Morten.

Hej Morten

Havde jeg blot haft en tier for hver gang jeg har fået dette spørgsmål…

Det er en meget klassisk situation, og jeg forstår ikke hvordan entreprenørers virksomhed kan hænge sammen på denne måde.

Mht. mangler så er det ikke unormalt, at man holder penge tilbage – det er det eneste rigtige. Og dernæst fastsætter man en deadline for hvor manglerne skal være udbedret. Og hvis han ikke holder sig til denne tidsfrist, så forbeholder du dig retten til at få manglerne udbedret for hans regning – af de tilbageholdte penge.

Men men! Der skal være enighed om manglerne først, og så skal håndværkerens varsles om dette.

Giv ham derfor først en deadline. Det kunne eksempelvis være inden jul eller årets udgang.

Her skriver man, at han nu har tre uger til at udbedre manglerne som man er enige om, så vil du lade dem udbedre af en anden. Tæt på deadlinens udløb skriver man igen, eksempelvis en uge, hvor man minder ham om manglerne og udløbet af hans udbedringsret.

Sidst skriver man til ham igen, og fortæller at han hermed har overtrådt deadlinen og dermed fortabt sin udbedringsret. Og derefter kan du hyre andre håndværkere til at udbedre manglerne. Regningen kan evt. sendes videre og modregnes. Er der penge til overs skal han have dem, og bliver det dyrere kan man evt. kræve betaling.

Disse krav er iht. almindelige betingelser inden for byggeri, herunder jf. AB Forbruger.
Læs nærmere i vejledningen her, på side 53 og frem: Vejledning til standardaftalen AB-Forbruger

Du skal videre være sikker på, at han modtager dine breve/mails.

Held og lykke med det. Brug evt. advokat, hvis du ikke er sikker på processen.

Med venlig hilsen

Bolius - et helejet Realdania selskab