Kan aircondition holde din bolig kølig om sommeren?

I Skandinavien fokuserer vi sædvanligvis på, hvordan vi kan isolere vores huse og lejligheder optimalt, så vi undgår at bruge for meget energi på at varme boligen op. Heldigvis virker isoleringen også den modsatte vej og gør det lettere at holde varmen ude. Nemlig når vi om sommeren søger køligheden inden døre.

Vi vil gerne have mest mulig glæde af sollyset i de mørke årstider. Derfor har vi ofte store, sydvendte vinduespartier. Det medvirker til, at boligen let bliver meget varm om sommeren. Det frister nogle til at investere i eldrevne køleanlæg, enten i form af decideret airconditionudstyr eller en varmepumpe der kan varme indendørsluften op om vinteren og køle den af om sommeren. Varmepumpen ville typisk være en luft til luft varmepumpe

Moderne airconditionanlæg er ikke nødvendigvis særlig store eller for den sags skyld støjende. Til gengæld er de kostbare i drift og desuden overflødige i langt de fleste danske enfamiliehuse.

Hvordan holder du varmen ude uden at bruge aircondition?

Den letteste løsning er at holde varmen ude, og her kan vi lære meget af sydeuropæerne. Mens vi i Skandinavien har tendens til at åbne døre og vinduer på vid gab på de varme sommerdage selv i de varmeste dagtimer, burde vi i stedet lukke vinduerne og rulle persiennerne ned. Ved at rulle persiennerne ned undgår man den direkte solstråling, som ellers øger overfladetemperaturen på de elemnter sollyset rammer.  Og holder man samtidig den lidt køligere luft indendørs i stedet for at åbne vinduer og døre og få den lidt køligere inde luft udskiftet med den solvarme udluft. Det bedste vil være, hvis man har udvendig solafskærmning af vinduerne så varmen ikke kommer ind i boligen. Det kan man lave med fx markiser, solsejl eller skodder.

Vores velisolerede boliger er særdeles velegnede til denne øvelse, for når varmen ikke kan slippe ud, har den også svært ved at slippe ind gennem væg og loft.

Til gengæld bør du sørge for gennemtræk, når det bliver aften, så den køligere aftenluft får indetemperaturen så langt ned som muligt inden sengetid. Særligt de nordvendte vinduer og døre er vigtigere at holde åbne.

Du kan også have vinduerne stående på klem om natten. Vær dog opmærksom på, at et åbent vindue gør det lettere for indbrudstyve at trænge ind. En vindueskrog vil ikke være nogen forsikring mod indbrud. Forsikringen vil derfor dække med begrænsninger, hvis vinduet ikke har været lukket.. Der vil være tale om simpelt tyveri. og ved simpelt tyveri vil der ikke være erstatning for fx smykker, kontanter frimærker. mv. Dine forsikringsvilkår vil kunne give en nøjere beskrivelse af, hvad der dækkes ved simpelt tyveri. 

Kan mekanisk ventilation hjælpe på en varm bolig?

Er indeklimaet fortsat for lunt til din smag, kan du overveje at installere en ventilator, der i dagtimerne suger luften ud på boligens varme sydvendte side. Samtidig skal du lade luften sive uhindret ind ad et åbent vindue eller en ventilationskanal i den kølige nordvendte væg. 

Eftersom luften kun møder meget ringe modstand på sin vej gennem boligen, er eludgiften til denne løsning begrænset. Udgiften er under alle omstændigheder betydeligt lavere, end hvis du lader et airconditionanlæg køre for fuld kraft. 

Husk dog på, at det hul i muren, hvori du monterer ventilatoren, udgør en særdeles effektiv kuldebro i vinterhalvåret. Det gælder også, selvom du køber en ventilator med indbygget modtryksspjæld, der gør det muligt at begrænse luftgennemstrømningen. Derfor bør du montere ventilatoren således, at du kan sætte en isoleret skodde foran ventilationsåbningen i den kolde årstid. 

Og du skal være opmærksom på at du ikke får dannet undertryk i boligen så du risikerer at trække radonholdig luft ind igennem terrændækket. 

Du kan jo også blot have en ventilator kørende på et bord.

Hvordan kan du skærme vinduerne for solen?

Har du store, sydvendte vinduespartier, er det muligvis ikke tilstrækkeligt at lukke af med persienner i dagtimerne. Sollyset vil stadig slippe ind og er med til at varme luften op. Her kan det være nødvendigt med ekstern solafskærmning. 

En markise vil være den oplagte løsning for de fleste, da den ikke kræver store konstruktionsmæssige tiltag. 

Skal du alligevel bygge om eller bygge til, kan du overveje tiltag som et stort tagudhæng langs den sydvendte del af huset. Ikke blot giver vinduer og mur beskyttelse mod regn, men også hindrer et stort solindfald om sommeren, når solen står højt. Samtidig tillader løsningen lysindfald om vinteren, når solen står lavt. Man skal dog sikre sig at husets arkitektur kan klare et stort tagudhæng.

Samme fordele og ulemper gør sig i øvrigt gældende - blot i endnu højere grad - ved en overdækket terrasse langs de største sydvendte vinduespartier.

Som en mere årstidsbestemt og ”naturlig” løsning kan man overveje et halvtag i form af et espalier med løvfældende planter, som eksempelvis vin. Om sommeren dækker bladene for den højtstående sol, og er med til at køle luften omkring huset. Men om vinteren er bladene faldet af, og lader solens stråler skinne igennem, og ind i huset.

Solafskærmede vinduer

I forbindelse med om- eller tilbygning på sydvendte facader kan det være en mulighed at vælge solafskærmende vinduer, der har særlige ruder, som reflekterer en stor del af udefrakommende varmestråling, men stadig lader lys slippe ind. Løsningen har imidlertid - logisk nok - den ulempe, at du om vinteren går glip af en stor del af varmebidraget fra solen, og på den led er ekstern solafskærmning i mange tilfælde at foretrække.

Skodder

I takt med at der bliver bygget højisolerede huse, eller såkaldte passivhuse, vil behovet for ”mekanisk” solafskærmning være nødvendigt. Derfor bliver flere og flere huse bygget med skodder, som man kan rulle foran store sydvendte vinduespartier om sommeren. Idéen kan også tilføjes eksisterende huse, i form af nogle relativt simple rulleskodder, som kan rulles hen foran vinduerne som en skydedør.