Tørkeindekset ligger højt over hele landet, og det tørre klima kan have indflydelse på både hus og have. Forstå hvad tørke er, hvilke konsekvenser det kan have, og se tips og råd til, hvordan du kommer bedst gennem den tørre periode.

Hvad er tørke?

Tørke er defineret ved ekstremt tørt vejr, hvor der mangler vand i jorden, fordi fordampningen gennem en længere periode har været større end tilførslen af vand.

Der findes ikke en officiel definition af tørke i Danmark, men DMI opererer med et tørkeindeks på en skala fra 1-10.

Tørkedøgn

Tørkeindekset kan variere på tværs af landet, men når gennemsnittet for hele Danmark kommer over 9, defineres det af DMI som et tørkedøgn. Antallet af tørkedøgn fortæller, hvor mange dage tørken har varet. 

Når tørkeindekset har været højt gennem længere tid, skal der meget nedbør til at ændre væsentligt på tørkeindekset. Derfor kan der sagtens være tørke, selvom der har været byger i området.

Mange kan måske huske den usædvanlige varme og tørre sommer i 2018, hvor der var 58 tørkedøgn.

Se brandfareindeks i dit område

Selvom der ikke er udstedt afbrændingsforbud i dit område, kan der godt være særligt god grund til at passe på med åben ild eller gnister. Brug derfor kulgrill, ukrudstbrænder og værktøj med omtanke, og smid ikke cigaretskodder fra dig.

 
 
 
 
 
 

Kan du tænde bål eller grill i haven?
Tjek brandfaren lige nu


Kommuner med afbrændingsforbud

Når der er tørke, kan der være helt eller delvist afbrændingsforbud i en række kommuner. Myndighederne kan indføre afbrændingsforbud i bestemte områder og perioder for at forebygge brand.

Det betyder, at følgende aktiviteter kan være forbudt:

  • Brug af kulgrill eller engangsgrill.
  • Tænding af bål.
  • Brug af genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer, fx ukrudtsbrændere

Bemærk, at det ofte stadig er tilladt at bruge gas- eller elgrill under afbrændingsforbud på egen grund, hvis grillen står på fast, ubrændbart underlag.

Herunder kan du se, hvilke kommuner der har indført afbrændingsforbud:

Tørke kan skade huset

Tørkeskader kan til forveksling ligne sætningsskader. De opstår sjældent i Danmark, men særligt i områder med meget lerholdig jord kan skaderne opstå ved langvarig tørke. I den tørre sommer i 2018, hvor der var mere end 50 tørkedøgn, blev der anmeldt tørkeskader på ca. 200 huse.

Skaderne ses som revner i sokkel eller murværk og opstår, fordi den fede lerjord skrumper ind, når vandindholdet i jorden falder væsentligt. Jorden svinder ikke nødvendigvis lige meget under hele huset, og det kan give spændinger, som i værste fald kan udløse revner i murværk eller sokkel.

Sådan vander du haven under tørke

I haven øges planternes vandbehov pga. fordampning. På solrige, tørre dage kan en have miste 4.000-5.000 liter vand. Men brug vand i haven med omtanke. Vand selektivt og målrettet.

Vandingsforbud

Flere kommuner har udstedt vandingsforbud som konsekvens af tørken. Er der udstedt vandingsforbud i din kommune, bør du begrænse vandforbruget til almindelig husholdning og afholde dig fra at vande i haven. 

chevron_left
chevron_right

Tilmeld dig nyhedsbrevet Bo Bæredygtigt

Kilder, henvisninger og metode

Indsigt: Bliv klogere på et vigtigt og relevant emne for dig og din bolig. Indsigten kan være personbåret, dybdegående eller perspektiverende, og bygger på uvildighed samt dokumenteret viden. Indholdet bliver løbende ajourført.

Alle bidragsydere:

  • Michala Dieckmann, journalist