For at få den bedste høst fra dine tomatplanter, skal dine tomater passes og plejes. De skal vandes, gødes, bindes op og knibes, men så kvitterer dine planter også med lækre, velsmagende tomater i løbet af sommeren.  

Har du drivhus, har du sikkert allerede plantet dine tomatplanter ud, og det er nu tid til for alvor at komme i gang med plejen af dine tomater.   

Vil du dyrke tomater på friland eller i krukker på altanen, er det måske tid til at plante dem ud, men hold godt øje med temperaturen, særligt om natten. Tomaterne tåler ikke frost, og væksten kan hæmmes, hvis nattemperaturen når ned under 10 grader. Så er der udsigt til kølige nætter, bør du beskytte dine tomatplanter, ved fx at dække dem lidt til med fiberdug eller stille dem et mere beskyttet og lunt sted.

Sådan vander du

Vanding og gødning af tomater skal ske med varsomhed. Tomater kan ikke lide at få for meget vand ad gangen, da de så kun sætter få rødder tæt på overfladen, og på den måde bliver mere sårbare. For meget vand eller for kvælstofholdig gødning kan også give smagløse tomater og ranglede planter.  

Lad jorden tørre let ud mellem vandingerne, og vand dine planter, hvis bladene begynder at hænge en smule.    

Bruger du kapilærkasser, kan det være fristende at holde kasserne fyldt med vand hele tiden for ikke at skulle holde så meget øje, men også her skal du ind i mellem lade kasserne og jorden tørre let ud. 

Hold øje med, om tomatplanterne trives  

Du skal dog være opmærksom på, at længere tids udtørring eller mangel på næring også kan skade planterne. Det er derfor vigtigt hele tiden at holde øje med planterne og vande og gøde, når de viser tegn på mistrivsel.  

Et tegn på næringsmangel er blege blade og ranglede planter. Da tomater hurtigt optager næring, kan du hurtigt gøre dem sunde igen ved at give dem gødning.

Gødning til tomatplanter

Der er flere former for gødning, du kan bruge til dine tomater. Dyrker du direkte i jorden eller i krukker og plantekummer, kan du strø velomsat kompost ovenpå jorden. Du kan også gøde med færdigblandet mineralsk eller organisk gødning i pille- eller flydende form. Følg brugsvejledningen på produktet.  

I kapilærkasser skal du bruge færdigblandet gødning, der tilsættes direkte i vandet. Vær opmærksom på blandingsforholdet mellem gødning og vand.  

Det er ganske miljøvenligt at bruge organisk gødning som heste-, ko- eller hønsemøg.  

Vil du gøde med heste- eller komøg, skal det tilsættes jorden allerede i efteråret, så næringen kan nå at fordele sig i jorden, eller den kan tilsættes komposten og komposteres sammen med de øvrige plantedele. Hønsemøg er meget kvælstofholdig og bør ikke tilsættes direkte som gødning eller blandes i jorden, men kun anvendes, når det er godt omsat fx efter et par år i komposten.

Opbinding af tomatplanter

Tomaterne skal alt efter sort bindes op, efterhånden som de vokser – ellers risikerer de at knække.  

Pas på, at du ikke skader tomatplanten, når du fastgør den til espalier eller anden opbinding, og sørg for, at tunge grene med mange tomater får lidt ekstra støtte, så grenene ikke bøjes af vægten. Mange tomater kan dog nøjes med en opbinding af selve hovedstammen.

Der findes mange forskellige metoder til opbinding og støtte. Brug fx planteståltråd, planteklemmer eller andet til at fastgøre de dele af planten, der har brug for støtte. Bruger du mere bæredygtige og miljøvenlige materialer som hamp eller plantefibersnor, kan du smide resterne på komposten, når du er færdig med at høste.  

Dyrker du i drivhus, kan du fx vælge at bruge opbinding med snore eller spiraler monteret i drivhusets tag. På friland og i krukker kan du bruge bambuspinde eller andet fast espalier. På friland skal du være opmærksom på, at planterne måske skal sikres bedre i forhold til vindforholdene.

Knib sideskud af

Samtidig med, at du begynder at opbinde dine tomater, skal du holde øje med sideskud. Sideskud er små skud, der kommer i bladhjørnet, hvor de større blade sidder på hovedstammen. De tager unødigt kraft fra de skud, der bærer tomater, og reducerer derved udbyttet.    

Knib skuddene forsigtigt af, efterhånden som de skyder, og du kan få fat i dem. Det er nemmest at tage dem mens de er så små, at du kan brække dem af uden at skade det blivende skud. Smid skuddene i kompostbunken.  

Se, hvordan du kniber sideskud af i denne video:

Særligt for busktomater

Busktomater skal ikke knibes, da de ikke har en decideret hovedstamme, men har en tættere og mere busket vækst.