Hvad er en udestue?

Begrebet udestue dækker over en uopvarmet tilbygning til huset, hvor væggene primært består af glaspartier. En udestue kan i forhold til myndighed og regler også være placeret fritliggende et andet sted på grunden.

I bygningsreglementet sondrer man mellem en udestue og en tilbygning. Er udestuen opvarmet, er der tale om en tilbygning, og så skal den opfylde en række krav til beboelse, herunder krav om rumhøjde, tæthed og isolering. Er udestuen ikke opvarmet, er der tale om en egentlig udestue i lovmæssig sammenhæng. Begge typer kraver byggetilladelse, men registreres forskelligt i BBR.

Skal du vælge et glastag eller lukket tag?

Valget afhænger af sted og verdenshjørne, og af hvordan og hvornår du bruger udestuen, og om der skal lys til de rum, der ligger bag udestuen.

Hvordan sikrer jeg et ordentligt indeklima i udestuen – både sommer og vinter?

Det kan du gøre ved at sikre, at de anvendte materialer kan tåle fugt, og at der er tilstrækkelig ventilation i hele rummet. Du kan også sørge for, at der ikke er materialer, der holder på fugten, og at der er fri luftcirkulation. Det er heller ikke en god ide at møblere, så der bliver hjørner eller kroge, hvor luften står stille, så fugten ikke ventileres væk og der kan gro skimmelsvamp.

Sikr dig at udestuen har en størrelse og indretning, du kan bruge, så den ikke ender som oplagring af ting og sager, hvilket den ikke er egnet til. Det kan desuden give dårligt indeklima.

Kan jeg bruge håndværkerfradraget til arbejde ifm. arbejde i udestuen?

Med ændringerne i BoligJobordningen for 2018 og frem er det generelt ikke muligt at få fradrag for arbejde i udestuen. Undtagelsen er nye vinduer i udestuen.

Hvis jeg sætter en udestue på eksisterende bolig, hvad skal jeg så være opmærksom på?

Vær opmærksom på, at du ikke tager dagslys og luft fra de bagvedliggende rum.

Du bør også sikre, at du har tænkt på lysforhold året rundt, både når solen står højt og lavt.

Hvis du sætter en udestue udenpå huset, skal du sikre, at alle rum stadig har redningsåbning, der fører direkte til det fri - og ikke kun et vindue/dør, der fører til udestuen.

Må jeg uden videre rive en gammel udestue ned?

Du skal søge nedrivningstilladelse. Generelt gælder, at hvis en bygning kræver bygningstilladelse at opføre, kræver det også nedrivningstilladelse at rive den ned.

Du kan søge nedrivningstilladelse hos din kommune via Byg og Miljø

Hvad betyder det for min skattebillet, at jeg bygger en udestue – eller river en udestue ned?

En udestue tæller med i ejendomsvurderingen, men beregnes som vægtet areal - ikke fuldt. Men hvis den bliver til en tilbygning, skal du betale fuld skat – og river du den ned, sparer du tilsvarende i skat. 

Hvordan beregningen ser ud, når de nye beregningsregler kommer er der endnu ingen, der ved.

Skal jeg tage hensyn til afstanden til skel, når jeg bygger udestue?

Ja, du skal holde afstand til skel 2,5 m ved sommerhuse 5 m – og overholde skrå højdegrænseplan.

Skal jeg søge om byggetilladelse for at bygge en udestue?

Ja, du skal altid søge om byggetilladelse til udestue, også selvom den ikke opvarmes, uanset hvor på grunden den placeres.

Er der krav om, at jeg skal isolere en udestue?

Nej. Da udestuen ikke opvarmes, er der ikke krav til varmeisolering, tæthed mv. Men der er krav til konstruktioner og materialer, sikkerhed, indeklima brandsikkerhed mv.

Kan jeg se i BBR, om min udestue er registreret som udestue eller tilbygning?

Ja, der fremgår af BBR, om arealet er registreret som udestue eller boligareal. Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at forholdene på stedet stemmer overens med oplysningerne i BBR.

Er en udestue det samme som et orangeri, en vinterhave eller en havestue?

Fra myndighedernes synspunkt er en udestue det samme som et drivhus, orangeri, vinterhave, havestue, veranda og så videre, hvis du opholder dig i disse.

Et orangeri eller et drivhus, som kun bruges til dyrkning af planter, frugt eller grønt, er i myndighedernes øjne et udhus, og det er ikke lovmæssigt det samme som en udestue beregnet til ophold.

Alle betegnelserne bruges i flæng af flere årsager. Dels betegner de forskelligheder i forhold til bygningens karakter. Om du har et orangeri eller et drivhus afhænger desuden af, hvad der er moderne i samtiden – fx ansås en udestue tidligere som mere moderne end en havestue, mens et orangeri i dag opfattes mere fornemt end et drivhus.

Hvilke tagtyper kan du vælge til en udestue?

Dit valg af tagtype kommer an på, hvilken udestue du bygger, hvilke materialer du bygger den af, og hvilken karakter den får. Det har også betydning, hvilke æstetiske træk det hus, du bygger udestuen i forlængelse af, har.

Du skal generelt være opmærksom på, at forskellige materialer kræver forskellig taghældning. Tagpap egner sig fx bedst som et fladt tag.

Vælger du et glastag, skal du være opmærksom på, at det kan resultere i en meget varm udestue, hvilket både kan være hensigtsmæssigt eller det modsatte afhængigt af, hvad du ønsker at bruge udestuen til. Med et glastag kan varmen begrænses ved at sikre ventilation gennem oplukkelige felter samt skyggegardiner.

Hvad koster en udestue?

Prisen på en udestue varierer med de ønsker og behov, din udestue skal opfylde samt valget af materialer. I forhold til prisen er det vigtigt, at stil og prisleje harmonerer med huset, og det er generelt ønskværdigt, at udestuen underlægger sig husets karakteristika, medmindre du ønsker at opføre en udestue som en særskilt arkitektonisk perle på din grund.