5.000 kr. 

Så meget får 29.000 boligejere i gennemsnit sat ind på deres NemKonto, når de får de penge, de har betalt for meget i grundskyld fra 2003-2018, tilbage. I alt er boligejerne blevet opkrævet 150 millioner kr. for meget, men dem får de snart igen inklusive renter.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld, der også er kendt under navnet ejendomsskat, er en skat på jord. Skatten opkræves af kommunen. Udgangspunktet for grundskylden er grundens vurdering, som den fremgår af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Grundskyldspromillen varierer, alt efter hvilken kommune ejendommen er placeret i.

Administrative fejl skyld i for høj grundskyld

At boligejerne har betalt for meget kan både skyldes administrative fejl i staten og fejl hos kommunerne, oplyser Skatteministeriet, der har fundet frem til fejlene i et serviceeftersyn, der blev sat i gang i 2015, af de kommunale ejendomsskatter. 

”Fejlene skyldes, at der for en række ejendomme er sket ukorrekt eller slet ingen genberegning af det såkaldte grundskatteloft ifm. fejlrettelser i 2010 og 2012”, skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Når der er lavet fejladministration, skal myndighederne rette op. Og hvis for eksempel ens grundskatteloft har været justeret galt ved en fejl, så er det kun rimeligt, at man bliver kompenseret – uanset om det er kommunen eller staten, der har lavet fejlen, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Hvem har betalt for meget i grundskyld?

Ifølge skatteministeren er der ikke nogen fællesnævner for de boligejere, der har betalt for meget i grundskyld.

- Det er boligejere fordelt over hele landet. Det er små boliger, store boliger og almindelige boliger over hele landet. Det er typisk nogle meget små beløb, som bliver til nogle hundreder eller tusinde kroner, siger Karsten Lauritzen til DR Nyheder.

Hvordan og hvornår får de 29.000 boligejere deres penge tilbage?

De første af de 29.000 boligejere vil formentlig få deres penge tilbage i begyndelsen af 2. halvår 2019, oplyser Vurderingsstyrelsen til Videncentret Bolius. Er du en af de 29.000, vil din kommunen udbetale den overskydende skat på din NemKonto, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Vurderingsstyrelsen går i første omgang snart i gang med at sagsbehandle de 29.000 vurderingssager og rette fejlene, hvorefter kommunerne overtager sagerne. 

Når sagsbehandlingen af en enkelt sag er gennemført, får boligejeren en ny vurdering fra Vurderingsstyrelsen - først et forslag til afgørelse, derefter en endelig afgørelse. Her kan de se, om deres beskatningsgrundlag bliver lavere end tidligere for de år, det drejer sig om.

Hvis beskatningsgrundlaget er lavere, skal boligejeren have penge tilbage fra kommunen. Der kan dog godt gå lidt tid, fra du har modtaget den ændrede vurdering, til pengene sættes ind på din NemKonto.

”Den skattemæssige udbetaling varetages af kommunerne, der opkræver ejendomsskatter på baggrund af vurderingerne, og der kan derfor gå noget tid fra modtagelsen af den ændrede vurdering fra Vurderingsstyrelsen, til den overskydende ejendomsskat tilbagebetales af kommunen, afhængigt af processen for den videre sagsbehandling i de enkelte kommuner”, skriver Vurderingsstyrelsen til Videncentret Bolius.