Inden boligskattereformen træder i kraft i 2024, skal du betale grundskyld og ejendomsværdiskat efter de gamle regler. 

Ejendomsværdiskatten er fastfrosset på 2001/2002-niveau, mens grundskylden stiger med op til 6,4 procent i 2021.

I hvor mange kommuner stiger grundskylden?

Grundskylden – der også er kendt som grundskat eller ejendomsskat – vil dog kun stige med op til de nævnte 6,4 procent for de boligejere, som betaler grundskyld af et lavere beløb end den offentlige vurdering.

Ifølge beregninger fra Nordea gælder det for 32 kommuner, hvor den såkaldte grundskatteloftværdi er lavere end den seneste vurdering. 

Hvordan fungerer skattstoppet for grundskylden?

Grundskatteloftværdien blev som begreb indført med introduktionen af skattestoppet i 2001. Skattestoppet satte en stopper for stigninger i ejendomsværdiskatten, mens grundskylden fortsat kunne stige hvert år – dog med højst 7 procent årligt. Den årlige stigningstakt fastsættes hvert år af Folketinget

Imidlertid steg grundpriserne i mange områder af landet mere end den fastsatte maksimale årlige stigningstakt, hvilket gav et skattemæssigt efterslæb.

I 2021 er det det kun 17 kommuner, hvor efterslæbet endnu ikke er indhentet og hvor grundskylden dermed stiger med de maksimale 6,4 procent..  

Hvor meget stiger grundskylden i 2021?

Ud af landets 98 kommuner vil grundskylden stige i 32 kommuner, mens boligejerne i de resterende 66 kommuner ikke vil opleve nogen stigning.

Samtidig vil stigningen være yderst begrænset i langt de fleste kommuner, da grundskatten i forvejen er lave eller det skattemæssige efterslæb allerede er indhentet.   

Bundlinjen bliver, at boligejerne kun vil opleve stigninger på over 1.000 kr. i otte kommuner. Husejerne i Frederiksberg Kommune får den største stigning i grundskatten med et beløb på gennemsnitligt 3.350 kr., mens bunden rammes i Holbæk Kommune med en stigning på kun 90 kr.  

Bliver stigningen af grundskylden automatisk indefrosset?

Imidlertid vil ingen af de berørte boligejere mærke noget til stigningen, der automatisk bliver indefrosset i ejendommen. Boligejerne modtog i juni-juli 2018 en meddelelse om betaling af grundskylden for 2018. 

Af meddelelsen fremgår det, at en eventuel stigning i grundskylden optræder som et ” Lån til betaling af stigning i grundskyld”. 

I praksis er der tale om en udskydelse af betalingen, da lånet er rentefrit frem til 2024, hvor boligejerne frit kan vælge at indfri lånet eller lade det stå til en rente på anslået 0,5 procent.

Kan jeg betale den indefrosne skat allerede nu?

Du behøver ikke længere at vente til 2024, eller til du sælger din bolig, med at betale indefrossen grundskyld.

Efter en lovændring, kan du fra 1. maj 2021 både betale den allerede indefrosne grundskyld samt de kommende stigninger.

Fravælger du indefrysnings-ordningen skal du altså betale det indefrosne beløb. Du kan senere tilvælge ordningen igen.

Der bliver ikke beregnet renter af det indefrosne beløb. Renteberegning sker kun, hvis du fravælger ordningen og ikke indbetaler det indefrosne beløb indenfor betalingsfristen, oplyser Skattestyrelsen.