Uanset hvilken opvarmningsform, du har i din bolig, er der områder, hvor det er fornuftigt og kan betale sig at spare, men også ting, du bør holde dig fra. 

For varmen i din bolig er – udover at gøre det behageligt at være indendørs i de kolde måneder – med til at holde din bolig sund. Og hvis du skruer for meget på spareknapperne, kan det i værste fald betyde dyre skader på din bolig, dit inventar eller helbred.

Her er fire områder, hvor du skal være varsom, før du ændrer varmevaner:

1. Lukke for varmen i dele af boligen

Når du slukker for varmen i hele eller dele af boligen, og temperaturen kommer under 18 grader, stiger risikoen for indeklimaproblemer og især vækst af skimmelsvamp. Det er også vigtigt at sørge for, at der ikke er mere end 5 graders temperaturforskel på dine rum, da en større forskel kan medføre gener med træk.

Hvis du alligevel vælger at lukke for varmen i dele af din bolig, kræver det en større indgriben. Du skal nemlig sikre, at den varme, fugtige luft fra resten af boligen ikke har mulighed for at brede sig til de nedlukkede rum. Samtidig kan du ikke slukke helt for varmen, hvis der er vand eller varmerør i den nedlukkede del af boligen. Her skal der være minimum 10 grader for at sikre, at der ikke sker frostsprængninger.

2. Skrue langt ned for temperaturen på det varme vand

Hvis dit varme vand er under 50 grader – målt ude ved vandhanen/bruseren – risikerer du, at der udvikles legionella-bakterier i det varme vand, som kan gøre dig syg. Derfor anbefales det, at du holder en temperatur i din vandvarmer på 55 grader.

Har du en varmere temperatur på vandet i beholderen, kan du dog med fordel skrue ned til 55 grader og spare energi samt forebygge tilkalkning.

3. Holde på varmen og undlade at lufte ud

Det vil ikke gavne hverken boligens beboere eller varmeregningen, hvis du dropper udluftningen. Frisk luft i boligen giver nemlig bedre indeklima, og det gør det samtidig nemmere at varme rummene op.

Når du lufter ud i kort tid to-tre gange dagligt, sænkes luftfugtigheden, og det er nemmere for dine varmekilder at varme luft op med lav fugtighed.

4. Spare på radiatorerne og bruge ikke-godkendte varmeenheder indendørs

Når energipriserne er høje, kan det betyde øget kreativitet i de danske hjem, og selvom der findes mange gode sparetips derude, er det vigtigt også at bevare den sunde fornuft. 

Brug derfor aldrig varmekilder, der ikke er beregnet til indendørs brug, og overvej altid, om en ny løsning kan skade indeklimaet i din bolig og udsætte beboerne for fare.