Mange boligejere har sparet på varmen, efter energipriseners himmelflugt satte ind i løbet af 2022. 

Mere end halvdelen af danskerne har sænket temperaturen i boligen eller har planer om det, viser den nyeste undersøgelse af danskernes energivaner, som YouGov har lavet for Videncentret Bolius. 

Tallet er faldet siden sidste år, hvor en tilsvarende undersøgelse viste, at hele 72 procent af danskerne havde sænket eller havde planer om at sænke temperaturen i boligen. 

I forbindelse med energikrisen har vi taget nye vaner til os. For eksempel svarer 15 procent i 2023, at aldrig før har brugt sutsko og uldsokker, men er begyndt på det inden for det sidste halve år. Og 15 procent fortæller, at de enten har slukket eller har planer om at slukke for deres gulvvarme i denne vinter.

Blandt boligejernes andre foretrukne sparetiltag er opsætning af gardiner for vinduer og terrassedøre samt at gennemgå boligen for mulighederne for efterisolering. 58 procent fortæller, at de er begyndt eller har planer om at trække gardiner eller persienner for om aftenen for at afhjælpe kulde og træk. Mens 30 procent har tjekket tætningslister på vinduer og yderdøre, og 23 procent er gået i gang med at efterisolere deres bolig.

Minimum 18 grader

Hvad der er godt for pengepung og miljø, kan dog på sigt vise sig at være skidt for boligen og ikke mindst indeklimaet. Her tænkes specielt på de mange husstande, hvor boligejerne i undersøgelsen har svaret, at de har sænket rumtemperaturen, for det kan desværre sagtens overdrives.

Når man fx slukker for varmen i hele eller dele af boligen, og temperaturen kommer under 18 grader, stiger risikoen for indeklimaproblemer og især skimmelsvamp kan blive et problem. Derfor anbefaler Videncentret Bolius’ fageksperter da også, at man aldrig har under 18 grader i boligen, også selvom man måske godt selv kan klare køligheden med varmt tøj og sutsko.

Pas på temperaturforskelle  

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på udsving i temperaturen fra rum til rum i ens bolig. Og her er anbefalingen, at man aldrig har mere end 5 graders temperaturforskel imellem de forskellige rum, da en større forskel kan medføre gener med træk og sandsynligvis også kondens.

Hvis man alligevel vælger at lukke for varmen i dele af sin bolig, skal det derfor virkelig gøres med omtanke. Man skal nemlig sikre, at den varme, fugtige luft fra resten af boligen ikke har mulighed for at brede sig til de nedlukkede rum og på den måde skabe fugt og kondens.

Samtidig er det vigtigt, at man ikke slukke helt for varmen, hvis der er vand- eller varmerør i den nedlukkede del af boligen. Som tommelfingerregel siger man her, at der som minimum skal være 10 grader for at man kan være helt sikker på, at der ikke sker frostsprængninger. Det kan måske lyde af meget, men der kan sagtens være udsatte rør, som ligger yderligt i skunke, hvor varmen også skal kunne nå ud og forhindre frysning.

Du skal stadig lufte ud

Endelig kan det være fristende at droppe nogle af de daglige udluftninger, simpelthen fordi at det kan føles som at ”fyre for fuglene”.

Det vil dog hverken gavne boligen, boligens beboere eller gøre en væsentlig forskel for varmeregningen at afskaffe udluftningen.

Frisk luft i boligen giver selvsagt et bedre indeklima, og da alle overflader på vægge, gulve og møbler stadig er varme og afgiver varmen til luften, vil temperaturen meget hurtigt blive den samme igen.

Det kan altså i udgangspunktet virke lidt kontraintuitivt at lufte ud, men varmetabet er altså minimalt i forhold til de fordele der er ved at få fugt og partikler ventileret ud af boligen.