Selvom faskiner, regnvandsbede og højvandslukker er effektive løsninger, er der for mange boligejere meget hente ved blot at sørge for, at boligens eksisterende installationer fungerer optimalt, når uvejret rammer.

Som husejer er det desuden dit ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde, riste og kloakker på din grund fungerer, så regnvandet bliver ledt væk.

 1. Tøm dine tagrender jævnligt minimum to gange årligt

  Det er en særligt god ide at tømme og rense tagrenderne efter løvfaldet om efteråret. På den måde sikrer du, at de er klar til at modtage de store mængder regn og sne, der falder i efterårs- og vinterperioden. Hvis tagrenden er stoppet, kan vandet flyde over og forårsage skader på husmuren eller fundamentet.

  Vær også opmærksom på, at både tagrender og nedløbsrør især på ældre huse kan være underdimensioneret i forhold til de regnmængder, vi oplever i dag. Ifølge de nuværende standarder skal de danske tagrender have en bredde på 125 mm. Overvej derfor, om både nedløbsrør og tagrender skal skiftes til modeller, der kan håndtere mere vand.

 2. Tjek dine nedløbsrør

  Taget tager imod enorme mængder vand, og derfor er det vigtigt at sørge for, at tagets infrastruktur fra tagryg til kloak fungerer. Hold øje med dine nedløbsrør, når det regner, så du kan sikre dig, at der er fri passage gennem røret fra tagrende til afløb.

 3. Efterse og tøm husets brønde

  I forbindelse med oversvømmelse er det primært dine nedløbsbrønde (også kaldet tagbrønde eller sandfangsbrønde), du skal interessere dig for. Nedløbsbrøndene er der, hvor nedløbsrørene fra taget ender ved jorden.

  Nedløbsbrønden er konstrueret så bunden i brønden, det såkaldte sandfang, ligger lavere end udløbet. Det betyder, at blade, grene, snavs, jord og sand, som ryger med regnvandet ned i brønden samler sig i bunden, hvor du fjerne det med fx en kloakrenser – helst to gange årligt. Du kan både købe og leje kloakrensere i mange byggemarkeder.

 4. Efterse taget for skader

  Det kan være så simpelt som at inspicere taget indefra via loftet, efter det har regnet. Udefra kan bruge en kikkert for at inspicere på afstand, eller du kan benytte en stige. 

  Taget skal være helt tæt, og du bør reagere med det samme, hvis du konstaterer indtrængende vand eller fugt under taget.

 5. Husk dine drænledninger

  Er der drænrør om dit hus, anbefales det at få drænrøret spulet rent ca. 1 år efter etablering. Derefter vil jorden og sandet rundt om have ’sat sig’, og det røret vil for fremtiden være næsten selvrensende.

  Derfor kan det stadig være en god idé at få tjekket rørene, når I alligevel får renset øvrige rør. Kan vandet løbe uhindret i drænrørene, mindskes risikoen for problemer ved fundament, kældervægge og ydervægge.

 6. Tjek husets sokkel samt væggene i kælderen for eventuelle revner, skader og fugt

  Soklen er et udsat sted på huset. En revne i soklen kan forvolde stor skade, så derfor er det vigtig at tjekke soklen på dit hus med jævne mellemrum.

  Hvis din sokkel eller vægge bærer præg af revner og skader, skal du omgående få dem lavet for at undgå indtrængende regnvand.

 7. Hold øje med vandets adfærd nær boligen

  Når det regner kraftigt, bør du generelt holde øje med, hvordan vandet opfører sig omkring din bolig.

  Det er meningen, at det vand, som ikke ender i kloakken via nedløb og andet, helst skal løbe væk fra soklen og boligen. Vandet skal helst ikke samle sig i større mængder bestemte steder på fliser, i kælderskakte eller andre steder, og blade, kviste og deslige skal helst ikke dække afløb, riste m.m. Dine observationer, når du går en tur rundt om huset, kan give dig et praj om, hvor du bør sætte ind for at forebygge ophobning af vand.