Spørg Bolius

Alliker har bygget rede i vores skorsten?

Har fået alliker med rede i en skorsten der ikke bruges til andet end udsugning fra køkkenet.

Sker der skader herved eller kan skorstenen lukkes helt af ?

Kære Lars E.

Risikoen for at allikerne bygger rede er størst hvis skorsten ikke benyttes jævnligt eller hvis der er tilsluttet automatisk fyrede anlæg som træpillefyr, oliefyr, gasfyr o.l. der ikke afgiver så meget røg som fx en brændeovn, og som i jeres tilfælde hvor skorstenen alene benyttes som aftræk.

En allikerede kan være bygget af et så  tæt lag grene og kviste at det medfører dårligt aftræk og i værste fald at skorsten helt tilstoppes og dermed risiko for kulilteindtrængning i boligen.

Kulilte en usynlig luftart der hverken kan ses, lugtes eller smages, og som er livsfarlig selv i meget små mængder.

Så hvis der er alliker i skorstenen skal man straks kontakte skorstensfejeren, der kan fjerne reden og montere en rist eller liner der forhindrer allikerne i at bygge rede.

Da du alene har aftræk fra køkkenet risikrere du ikke kulilteforgiftning, men nok at udsugningen og skorsten kan tage skade.

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening bør skorstenen sikres med liner eller rist inden allikerne bygger rede og lægger æg, fordi det kræver dispensation fra jagt- og vildtforvaltningsloven at fjerne reden og fuglene hvis de har æg eller unger.

De skriver også at Alliken er en underholdende fugl at have boende, så man kan som kompensation opsætte en redekasse, fx en stærekasse i størrelse XL, men med indflyvningshul på ca. 10 cm (dobbelt så stort som stærens)

Læs mere på DOF side om Natur og Fugle, Alliker

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden