Der er forår i luften, når syrenerne blomstrer, og spreder deres dejlige duft i haven. I denne artikel forklarer vi, hvordan du beskærer syrener, så du får en rig, smuk blomstring år efter år.

Bør man beskære syrener?

Du bør beskære din syren, hvis den skal have mange blomster i øjenhøjde.

Syrener kan blive op til 6 meter høje uden beskæring, og selvom de forsat vil blomstre, kan det være svært at se farvefloret fra jorden. Hvis du vil undgå, at blomsterne samler sig i toppen, bør du beskære syrentræet, når det er omkring 1,5 meter højt.

Beskærer du årligt, kan du bestemme, hvilken form og højde syrenerne skal have, og på den måde tilpasse det din have, efterhånden som det vokser til. Samtidig opnår du også den rigeste blomstring, for syrener med både nye og ældre grene trives bedst. 

Hvornår er det bedst at beskære syrener?

Det er bedst at beskære syrener i foråret eller begyndelsen af sommeren lige efter afblomstring. Det kommende års blomsterknopper bliver dannet lige efter afblomstring, så udsætter du klippearbejdet, er der risiko for, at du fjerner mange af de nye knopper, og dermed nedsætter den kommende sæsons blomstring . 

Du kan enten beskære hvert forår, hvilket giver ny vækst og varieret blomstring, eller nøjes med at udføre arbejdet hvert tredje eller fjerde år. Det giver en træet en tæt, busket form.

Hvordan beskærer man syrener?

En god tommelfingerregel er, at syrengrene, der er mere end 5 centimeter i diameter, skal beskæres. Sådan får træet en god størrelse og bliver ikke mere end 2,5 meter højt. Samtidig vil det også sætte blomster på alle grene.

Klip ikke mere end en tredjedel af træets grene af om året, og vær opmærksom på, at det ikke er nødvendigt hver gang at beskære en tredjedel af syrenen. Sigt i stedet efter at få et træ med 8-12 store grene, der ikke har samme alder, og som har en diameter på 2,5-5 centimeter.

Det sted, hvor grenen udspringer fra stammen, hedder grenkraven. Det er her, du starter beskæringen. Grenene klipper du af helt inde ved kraven, for så har træet nemmere ved at hele og lukke såret. På den måde mindsker du risikoen for sygdomme og svampeangreb som følge af beskæringen.

Klipper du derimod midt på grenen, har træet meget sværere ved at hele, og der kan lettere opstå infektioner, som kan have store konsekvenser for træets trivsel og sundhed.

Det er vigtigt, du ikke skader eller skærer i selve grenkraven, men kun fjerner grenene.

Døde og syge grene fjerner du helt inde ved stammen eller nede ved jorden.

Hvordan klipper man en opstammet syren?

Det er ikke flot, hvis en opstammet syren har en krone, der er for markant. Det tynger træets udseende, men kan forbedres ved beskæring i foråret lige efter blomstring.

Klipper du syrenen på det tidspunkt, kan den lettere beskytte sig mod svampeangreb, og samtidig påvirker du ikke næste års blomstring.

Som udgangspunkt skal du aldrig fjerne mere, end der er behov for, og du må maksimalt klippe en tredjedel af bladmassen af. Med det in mente har du fri leg i forhold til, hvordan træet skal formes, blot du husker, at en opstammet syren altid skal beskæres ind til en sidegren.

Det er ikke nødvendigt at beskære en opstammet syren hvert år, og du kan derfor sagtens vente to eller tre år, før du klipper toppen igen.

Hvor langt ned kan man klippe en syren?

Syren tåler kraftig beskæring, og er det et ældre eller forvokset træ, kan du med fordel klippe det ned til 25-30 centimeter over jorden.

Det opmuntrer træet til at lave nye skud, der allerede blomstrer året efter. Du vil også opleve, at træet opnår en tættere vækst, når du beskærer det, ligesom løvet også vil fremstå friskt og grønt.

Hvordan giver man gamle syrener en opblomstring?

Syrener, der ikke er blevet passet med beskæring i en årrække, får et kroget udseende og en lille blomstersætning, som primært samler sig i toppen af træet. Samtidig kan grenene også blive meget tykke og tilføre træet et tungt, markant udtryk.

De ældre syrenbuske får en opblomstring ved beskæring i foråret, men vær opmærksom på, at det tager op til 3 år, før du ser resultater. 

For at give de gamle grene en opblomstring, skærer du konsekvent hver tredje gren af hvert år. Fjern først de tykkeste grene og fortsæt derefter rundt om træet med at klippe de ældste grene af.

I det kommende forår er blomstersætningen naturligvis lille på grund af den hårde beskæring, men allerede i den efterfølgende sæson, vil det komme flere blomster på din syren.

Hvad er bedst til beskæring af syren?

Du kan bruge tre redskaber til at beskære syren:

  • Beskærersaks – er god til at klippe mindre kviste og grene.
  • Grensaks – skærer større grenpartier over uden problemer.
  • Grensav – skær meget tykke grene af på ældre syrener.

Det er ikke sikkert, du får brug for alle tre redskaber, når du beskærer syrener. Hvilket redskab du skal bruge, afhænger af træets form og udseende, men som udgangspunkt kræver ældre træer, der ikke er blevet vedligeholdt, grovere beskæringsværktøj end yngre træer. Se derfor på de enkelte grene undervejs og skift gerne mellem redskaberne.

Husk, at redskaberne altid skal være rene og skarpe. På den måde skader du træet mindst muligt, og giver det de bedste forudsætninger for at lukke sårene efter beskæringen.

Hvad skal man passe på ved beskæring af syrener?

Selvom det er let at beskære syrener, er der alligevel et par ting, du skal være opmærksom på. 

Er træet podet, skal du ikke beskære det så meget, at du fjerner sorten fra grundstammen. Sker det, blomstrer træet ikke med de blomster, du har plantet det for.

Klipper du for langt ned, øger det risikoen for, at grundstammen danner rodskud eller vanris, som påvirker træets vækst. Vanris og rodskud vil ikke trives, og du skal derfor klippe dem væk, så snart du opdager dem.