Du skal tænke dig godt om, når du putter affald i din skraldespand. For lægger du fx plastik i skraldespanden med pap, eller kartoffelskræller i den almindelige skraldespand, kommer det til at koste ved kasse 1.

Det fremgår af nye regler fra Affaldsdirektoratet.

At der nu kommer bøder skyldes, at Danrnark er et af de EU-lande, der genererer mest affald pr. indbygger, og at vi er for dårlige til at genanvende affaldet. Målsætningen er, at Danmark i 2022 skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet, men selv om vi er blevet bedre, blev kun 35 procent af husholdningsaffaldet genanvendt i 2017.

- Og målet er umuligt at nå, hvis vi bare fortsætter som hidtil, for danskerne er alt for dårlige til at sortere korrekt. Hvis der bare er én forkert genstand i en affaldsbeholder, må alt indhold kasseres og brændes. Når vi ikke de 50 procent, vil det koste Danmark en milliardstor bøde fra EU, forklarer Jørgen Vimmerman, direktør i Affaldsdirektoratet.

LÆS OGSÅ: Affald

Stor bøde og klip i affaldskortet ved fejlsortering

Det bliver ikke billigt, hvis du fejlsorterer dit affald. Første gang det sker, koster det 1.000 kr., anden gang 2.000 kr. og tredje gang 5.000 kr. 

Samtidig får man – lige som med kørekortet – et klip i det nye, såkaldte affaldskort, når man overtræder loven. Får du 3 klip i affaldskortet, mister du retten til at have skraldespande på din grund et halvt år og er derfor tvunget til selv at aflevere det på genbrugsstationen.

Formand for Husejernes Landsforening, Anders Friis Fald, bryder sig ikke om de nye regler.

- Det er fuldstændig galimatias. Hvad nu, hvis et barn lægger noget forkert i skraldespanden, skal forældrene så straffes for det? Skal vi så også have bøder, hvis vi fyrer forkert i brændeovne, eller skal postbudene have bøder for at putte et brev i den forkerte postkasse? Det er rent 1984, siger han med henvisning til George Orwells bog af samme navn om en stat, der kontrollerer alt.

Lovligt at tjekke skraldespandens indhold

Når en renovationsmedarbejder skal tjekke, hvad der ligger i skraldespandene, skal han køre dem ud på offentlig vej og først der åbne låget. Dermed kommer han ikke i konflikt med Grundlovens bestemmelser om privatlivets fred.

- Der er en utrolig høj fejlprocent i sorteringen af affald. Vi kan med meget få midler hver især være med til at gøre en forskel, som i det store billede vil betyde en masse. Så selv om det er grovfilen, de finder frem, er det måske det, der skal til, for at vi kan nå de mål, som vil være til gavn for os alle, siger Tue Patursson, fagekspert i Videncentret Bolius.

Fakta om affaldskortet

Det nye, elektroniske affaldskort skal vise, om man overholder reglerne om korrekt sortering.

Opdages det, at man har fejlsorteret, får man en bøde og et klip i affaldskortet. Får man 3 klip i affaldskortet, får man en karantæne på et halvt år, hvor man ikke må have skraldespande på sin grund, og derfor skal man selv skal aflevere sit affald på genbrugsstationen. Samtidig mister man retten til fx at få afhentet haveaffald og storskrald.

Når det halve år er gået, skal man op til en sorteringsprøve. Består man den, kan man igen få afhentet sit affald. Dumper man, får man en ny karantæne på et halvt år, hvorefter man kan gå til en ny prøve.

Affaldskortet indføres pr. 1. april 2020.

Læs mere om affaldskortet her

Kilde: Affaldsdirektoratet

Fotos afslører indhold i skraldespande

Reelt bliver det dog kun i kort tid, at renovationsmedarbejderne skal køre affaldsbeholderne ud på offentlig vej og granske indholdet. Fra 1. april 2021 bliver alle skraldemænd udstyret med et specialudviklet kamera, der kan fotografere ind i skraldespanden. Inden de tømmer skraldespanden, skal de tage et billede af den, og billedet overføres direkte til en enhed, der skal kontrollere indholdet i skraldespanden. 

Kameraet er i øjeblikket ved at blive testet i flere kommuner.

- Så har vi også klar dokumentation, hvis nogen skulle klage, siger Jørgen Vimmerman fra Affaldsdirektoratet.

Robotter skal tømme skraldespande

Han fortæller, at robotter senere skal overtage jobbet med at tage billeder af og tømme skraldespande.

- Det ligger dog nogle år ude i fremtiden. Men planen er, at man til den tid både får en bøde, og at robotterne vender skraldespandene på hovedet, hvis der ligger noget forkert i dem, siger han. 

De nye regler indføres og gælder fra 1. april 2020.