Sidste uges drastiske og overraskende rentestigninger er stoppet og vendt til pæne rentefald for de 30-årige fastforrentede lån. Efter, at 2 procent-obligationen kortvarigt blev den nye standard i sidste uge, er boligrenterne nu faldet så meget, at den 30-årige 1 procent-obligation i denne uge ser ud til at blive boligejernes naturlige valg.

Set forhold til før Corona-krisen accelererede omkring den 9. marts 2020, er der tale om en rentestigning og rentefald på sammenlagt på ca, 0,6 procentpoint. 

I første omgang steg den effektive rente på et fastforrentet lån fra ca. 0,6 procent til 2 procent for efterfølgende at falde tilbage til 1,2 procent.  

For et lån på lån på 1 million kroner betyder de seneste dages rentefald, at den månedlige ydelse efter skat er faldet ca. 90 kr. og dermed er tæt på niveauet før den 9. marts. Med en så beskeden rentestigning vil en eventuel effekt på huspriserne være minimal. 

LÆS OGSÅ: Køb af bolig

Huspriser kan falde i 2020

I stedet føjer rentestigningen sig ind i den almindelige usikkerhed, hvilket vil presse boligpriserne lidt ned. På den baggrund venter Jyske Realkredit et samlet prisfald i 2020 på 0,3 procent gældende for enfamiliehuse.  

Da huspriserne i januar steg med hele 6,5 procent på årsbasis, er der derfor lagt op til et lidt større prisfald end de nævnte 0,3 procent i den resterende del af året.

Renter på flexlån faldet knap så meget

Renten på de variabelt forrentede lån er ligeledes faldet lidt tilbage igen, men dog ikke i samme udstrækning. Både F3- og F5-renten er siden toppen i uge 13 faldet med ca. 0,2 procentpoint til henholdsvis 0,0 og 0,15 procent.

Omregnet i kroner og øre betyder det en marginalt lavere ydelse for fx et F5-lån set i forhold til sidste uge. For et F5-lån på en million kroner svarer rentefaldet til et fald i den månedlige ydelse efter skat på ca. 35 kr.

Når renten på F3- og F5-lånene ikke er faldet så meget, hænger det sammen med, at renten på de to låntyper heller ikke steg så meget under renternes optur i sidste uge

Den ’gamle’ 0,5 procent-obligation kan komme i spil igen

Ser vi udelukkende på kursniveauet for 0,5 procent-obligationen, der var standarden fra årsskiftet og frem til den 9. marts, er udviklingen mere slående. 

Ganske vist er de seneste måneders rentefald rullet tilbage, men med en kurs på 93,5 står 0,5 procent-obligationen klar til at åbne igen, hvis renten falder yderligere cirka 0,2 procent-point og kursen når op omkring 95–96.

Rentefaldet har fundet sted samtidig med, at der er faldet lidt mere ro på de finansielle markeder. Baggrunden er en række statslige hjælpepakker i Europa og USA, der holder hånden under de nationale økonomier.