Allerede de gamle romere dyrkede buksbom i deres haver. Planten, der kommer i mange forskellige former og fås både med grønne, hvide og gule blade, kan dateres helt tilbage til år 0.

I den italienske renæssance-tid i 1400-tallet blev buksbom genindført i de nye store renæssancehaver.

Her blev buksbom anvendt som en slags minihække til indramning af bede og til fremstilling af monogrammer og som klippede skulpturer.

Fakta om buksbom

 • Buksbom har det botaniske navn Buxus. 
 • I Europa dyrkes der ca. 40 forskellige arter plus et utal af hybrider og navnesorter. 
 • Navnesorterne findes med mange forskellige vækstformer og bladfarver. 
 • Udover de almindelige grønne farver, findes der også eksemplarer af buksbom med hvide og gule blade. 
 • I Danmark findes kun 2 hovedarter, som kan betegnes som 100 % hårdføre: B. sempervirens og B. microphylla. 
 • I Sydeuropa findes der mange vildtvoksende buksbom, der let kan blive 10 meter høje. De vokser især som underplantning i egeskove under lette skyggeforhold.
 • I Danmark bliver buksbom kun 4-5 meter høje.

Buksbom i baroktiden

I barokhaven brilierede buksbom i alle mulige afskygninger.

Tager du til slotshaven ved Versailles i Paris, kan du se masser af buksbom – og i øvrigt en have, der nok er det ypperste, som nogensinde er skabt af gartnere og landskabsarkitekter.

Krukker har gjort buksbom populære

I dag dyrkes og anvendes buksbom i princippet på samme måde som i barokhaven.

Planterne findes i haverne som både almindeligt voksende, men også i kunstfærdigt klippede udgaver med alle mulige udformninger – fx som dyr.

Med den udbredte anvendelse af krukker er buksbom igen blevet en plante, som er populære hos haveejere eller de, der kreerer parker.

I japansk inspirerede haver bliver buksbom også anvendt i stor udstrækning.

Buksbom i juledekorationen og som skakbrikker

Ved fra planten buksbom er meget hårdt og holdbart.

Det har derfor i mange hundrede år været anvendt til utallige formål og været brugt i fx musikinstrumenter, rosenkranse, lyse skakbrikker og til dekorationer på møbler.

Buksbom er også særdeles velegnet til juledekorationer og til fletning af kranse.

Sådan planter og beskytter du buksbom

 • Buksbom kan plantes hele året, så længe det er muligt at grave i jorden.
 • I lange frostperioder risikerer især buksbom i potter og krukker at dø, fordi jorden i krukkerne vil fryse til.
 • I en hård vinter kan det være en god idé at tage buksbom og andre lidt sarte planter op af krukkerne og plante dem i jorden på et rimeligt beskyttet sted i haven og så plante dem igen til foråret.
 • I mangel af jord til udplantning kan du godt beskytte krukkerne med Rockwool-vintermåtter. Krukkerne og ikke planterne, pakkes simpelthen ind i disse vintermåtter. Denne beskyttelse kan i nogle tilfælde hjælpe planterne lettere i gennem vinteren.

Sådan klipper du din buksbom

 • Buksbom kan i princippet klippes og beskæres hele året, men den bedste periode er august-september.
 • Hvis du klipper senere end september, risikerer du, at nytilvæksten ikke når at "afmodne", inden den første nattefrost sætter ind – og at de nye sarte skud får frostsvidninger. Det ser ikke så smukt ud, men hos de fuldt hårdføre arter sker der ingen varig skade. De skal nok skyde igen og blive til smukke eksemplarer.

Gødning til buksbom

 • Buksbom trives bedst i en velgødet og porøs lettere kalkholdig jord.
 • Ler og lidt pulveriseret kalk forbedrer vækstbetingelser for buksbom.
 • Rødderne på buksbomplanterne vokser mest i de øverste jordlag og kan nå langt omkring og forsyne planterne med de nødvendige gødningsstoffer – hvis de vel at mærke vokser frit.
 • I krukker og potter er rødderne koncentreret tæt omkring selve planten, og dermed optager planterne færre af de nødvendige mikronæringsstoffer. Planterne kan bl.a. komme til at mangle jern, og det vil give gullige blade midt i vækstsæsonen.
 • Gød derfor buksbom i potter med en særlig gødning til buksbom, der kan købes i planteskoler og hos plantehandlere.
 • Klipper du dine buksbomplanter meget, har planterne brug for ekstra gødning.

Formering af buksbom

 • Buksbom er meget let at formere ved stiklinger – det bedste tidspunkt er i august/september.
 • Stiklingerne skæres eller klippes i ca. 10 cm's længde. Bladene fjernes på de nederste dele, og stiklingen stikkes ned i en dybde på 3-4 cm.
 • Den bedste jordblanding er lige dele sphagnum og groft grus. Blandingen holdes jævnt fugtig hele tiden. Bakkerne eller potterne med de nye stiklinger, skal helst opbevares frostfrit vinteren igennem. 
 • Næste sommer er rødderne på de nye stiklinger så udviklede, at stiklingerne kan pottes enkeltvis. Fremover vandes der evt. med flydende gødning ved hver vanding.

TIP: Når du fremstiller dine nye buksbom-planter med stiklinger fra den samme moderplante, sikrer du, at de nye planter ser meget ensartede ud – og det er godt, hvis de nye planter skal anvendes som hække. Anvendes de nye planter enkeltvis eller som solitære planter, kan det være en fordel, hvis de nye planter ser mere forskellige og uensartede ud.

Buksbom og sygdomme

De senere år har buksbom fået nogle kedelige gæster, der menes at stamme fra planter importeret syd fra grænsen. Nemlig to svampesygdomme – buksbomskimmel og buksbomdød.

Buksbomskimmel:

I fugtige sommerperioder vokser og breder svampesporerne fra buksbomskimmel sig hurtigt fra plante til plante.

Buksbomskimmel begynder ved, at sporerne lander på bladoversiderne. Her vokser sporene ind i bladene, og angrebene ses som misfarvning af bladene. Først som mørke belægninger senere visner bladene helt og falder af.

Buksbomdød:

Buksbomdød angriber normalt kun syge planter, som allerede er angrebet af buksbomskimmel. Her bliver stængler og skud angrebet, og det kan være så alvorligt, at planten simpelthen dør.

Der findes ingen muligheder for bekæmpelse. Det eneste, du kan gøre er at klippe de angrebne plantedele af og brænde de syge plantedele.

Skal der plantes nye buksbom på samme sted, skal jorden skiftes helt ud, inden ny plantning finder sted. Handsker og redskaber, som har været anvendt på syge planter, skal vaskes grundigt med fx brun sæbe.

Klip Buksbom

Få en modstandsdygtig buksbom med DAFO

 • Mange buksbom-planter og andre slægter sælges under arts- og sortsnavne med et efterfølgende DAFO skrevet på etiketten.
 • DAFO er en forkortelse af navnet Dansk Forskning.
 • Planter med denne tilføjelse er arter og sorter, som er særligt udvalgte efter afprøvning og prøvedyrkning på de danske forsøgsstationer. De er særligt modstandsdygtige over for fx sygdomme, skadedyr og frost.
 • DAFO-planter er normalt ikke dyrere end de almindelige arter.