Spørg Bolius

Dagbøder - kan vi nå at få det med i kontrakten, selvom det ikke indgår i udbudsmaterielet?

Jeg ønsker at få tilføjet dagsbøder ind i min endnu ikke underskrevet entreprisekontrakt i tilfælde af at den lovede tidsfrist ikke overholdes.

Jeg bliver orienteret om at det på nuværende tidspunkt i processen ikke kan lade sig gøre, da ønsket om dagsbøder skulle have indgået i udbudsmaterialet.

Kan det være rigtigt?

jeg er blevet anbefalet at stile dette spørgsmål til Morten Kronholm.

Mvh.

Anne A

Hej Anne

Tak for spørgsmålet. En ting er, om det er skrevet ind i udbudsmaterialet. Noget andet er, om det står i selve kontrakten. Så hvis kontrakten ikke er underskrevet endnu, så bør du sagtens kunne tilføje det nu.
Entreprenøren vil selvsagt nok undre sig lidt, og måske endda blive en smule fornærmet.
Men ikke desto mindre, så er det helt normal procedure, at man kører med dagbod, og jeg anbefaler det i langt de fleste (større) sager.

Med dagbøder sætter du et stærkt og klart signal om, at du ønsker eller har behov for, at arbejdet står færdigt på et bestemt tidspunkt.
Nu nævner du ikke hvad det omhandler projektet, men det kunne eksempelvis, at projektet skal være færdigt inden et nyt barn ventes, pga. man skal flytte ud af en anden lejlighed, eller inden vinterens kommen. Husk at tale med entreprenøren om det, og forklar ham hvorfor det er så vigtigt. Og at det ikke handler om, at malke ham for dagbøder.
Sætter entreprenøren sig imod dagbøder, så giv ham en uge, eller fire mere på tidsplanen, (om muligt).

Husk så videre, at:
1) Dagbøder normalt udgør 1 promille af entreprisesummen, men ellers se næste punkt.

2) Dagbøder skal helst være et egentlig udtryk for de reelle udgifter som I måtte have, såfremt byggeriet bliver forsinket. Det er der dog som regel også, (ekstra strøm, ekstra varmeregning, udgifter til opbevaring, eller udgifter til byggeforsikringer, banklån etc).
I tvister om dagbøder, vil en dommer kræve bevis for jeres reelle udgifter ved forsinkelsen. Altså erstatning efter alm. dansk ret.

3) Dagbøder skal varsles. Selv om det er aftalt i det ene og/eller det andet dokument, så skal dagbøderne varsles. Den gode bygherre sender derfor en mail/brev ud med varsel om dagbøder, ca. 1-2 uger før aflevering. Dette gør man primært kun, hvis der er en reel grund til at frygte, at de ikke kan nå det.
Videre igen ca. uge før, og så måske i den/de sidste dage inden udløb.

Husk at det kan være legitimt for en entreprenør at udskyde afleveringstidspunktet. Dette kan være pga. vejrlig eller ekstraarbejder. Så husk, at hvis der kommer ekstraarbejder, så skal I både have styr på prisen, men også tiden! Til dette bruger man aftalesedler.

Læs AB Forbruger eller AB92 (alt efter hvilke sæt betingelser I bruger) og sæt hver ind i reglerne, herunder hvilke krav der stilles til jer som bygherre.

Håber svaret kan bruges.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden