Spørg Bolius

Hvornår skal vi acceptere at entreprenøren siger vejrligsdage, og dermed forsinkelser uden dagbod?

Hej Bolius,

Hvornår finder AB 18 § 39, stk. 1d anvendelse?

Det fremgår af AB 18 § 38, stk. 1d:

Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som følge af: d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn"

Hvornår forekommer vejrlig i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn?

1) Mere præcist, hvor 'slem' skal vinteren være i Danmark?

2) Kan frosten vi oplever i februar 2021 defineres som "væsentligt større omfang", end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn?"

Det handler om bygherrers forsøg på ikke at betale dagsbod.

venlig holsen CJ

Hej CJ

Først og fremmest er der ingen grund til at modarbejde entreprenøren, hvis denne ikke kan eller vil udføre arbejdet med risiko for et dårligere og ringere stykke arbejde. 

Frosten er hvad frosten er, og det bør man ikke negligere. Men nu kender jeg selvsagt ikke hvilke konkrete arbejder vi taler om. Men jeg antager at vi har med et udendørs arbejde at gøre.

Kontrakt- og tidsplansmæssigt er det dog normalt at indregne almindeligt forekomme vejrligsdage. Der findes flere forskellige lister over disse, som bygger på noget statiske vejrdata. 

Men antallet af disse dage skal så typisk være skrevet ind i kontrakten, eksempelvis: 

Januar måned 6 vejrligsdage

Februar måned 5 vejrligsdage

Marts måned 5 vejrligsdage

April måned 3 vejrligsdage

Maj måned 2 vejrligsdage

Juni måned  2 vejrligsdage

Juli måned 2 vejrligsdage

August måned  2 vejrligsdage

September måned 2 vejrligsdage

Oktober måned  3 vejrligsdage

November måned 5 vejrligsdage

December måned 5 vejrligsdage

Hermed er der indregnet disse antal af vejrligsdage, og er der flere dage end disse, skal man som entreprenør reelt redegøre for, at der er tale om ekstraordinært dårligt vejr.

Jeg ville som bygherre ikke modsætte den hårde vinter som vi oplever i disse dage. Det er ikke normalt med -10 til -15 graders frost, og de store mængder sne som vi oplever. Men med det sagt, så er det heller ikke usædvanligt med hårdt og vejr, i disse måneder, hvorfor nogle af dagene IKKE er berettiget til tidsfristforlængelse. Igen vil jeg mene det kommer an på arbejderne.

Ligesom du skal varsle dagsbøderne, skal entreprenøren også varsle vejrligsdage. Men kan ikke bare trække vejrligsdage op af hatten her til sidst, (og særligt ikke hvis de reelt har arbejdet alle dage). På samme måde kan du heller ikke komme efter endt aflevering, og kræve dagsbøder.

Jeg håber du kan bruge svaret.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden