Databank

Udforsk danskernes svar på spørgsmål om bolig og livskvalitet

Databank

Udforsk danskernes svar på spørgsmål om bolig og livskvalitet

Databank

Udforsk danskernes svar på spørgsmål om bolig og livskvalitet

Her kan du gå på opdagelse i den nye databank, der bygger på undersøgelsen ''Danskerne i det byggede miljø“. Undersøgelsen udarbejdes årligt af den filantropiske forening Realdania og Videncentret Bolius. Du kan udforske danskernes vaner, tanker og holdninger til boligen, naboskab og det byggede miljø. 

Du kan krydse to forskellige spørgsmål fra undersøgelsen i databanken. Se f.eks. i hvilken region, vi laver flest ombygninger i hjemmet eller undersøg, om unge er mere utrygge i lokalområdet end de ældre.

Har du brug for vejledning?remove

VEJLEDNING I LÆSNING AF TABELLER
Som udgangspunkt læses data lodret, dvs. du vælger variabel under ”Kryds spørgsmål” og læser de tal, der står under.

Eksempel:
Du ønsker at vide, hvad der bekymrer danskerne mest. Derfor vælges først spørgsmålet ”Hvad bekymrer dig mest?” under ”Livskvalitet”. Her kan du se, at Stigende energipriser og -afgifter bekymrer 20,1 % af befolkningen.

Du vil også gerne vide, om der er forskel på bekymringen, afhængig af om du er ejer eller lejer. Derfor vælger du under "Kryds spørgsmål" nu ”Ejerform”, og her markerer du ”Andelsbolig”, ”Ejerbolig” og ”Lejebolig”.

Hermed får du resultatet, at 19,1 % af dem, der bor i ejerbolig, er bekymrede for Stigende energipriser og -afgifter. Tilsvarende gælder det for 15,8 % af dem, der bor i andelsbolig, og 22,4 % af dem, der bor i lejebolig.

Er du derimod mere interesseret i at vide noget om ejerforholdet blandt dem, der er bekymrede for Stigende energipriser og -afgifter, så er fremgangsmåden, at du først vælger ejerform under ”Vælg spørgsmål” og derefter under ”Kryds spørgsmål” vælger “bekymringen for Stigende energipriser og –afgifter".

Igen er tallene læst med udgangspunkt i det, du vælger under ”Kryds spørgsmål”. I det givne tilfælde betyder det, at blandt dem, der er bekymrede for Stigende energipriser og -afgifter, bor 5,3 % i andelsbolig, 54,3 % bor i ejerbolig, og 40,4 % bor i lejebolig.

Bemærk, at summen af procentsatserne for den/de variable, du vælger under ”Kryds spørgsmål”, kan summe til mere end 100 %. Det er tilfældet for de spørgsmål, hvor der er mulighed for at afgive flere svar.

ANTAL RESPONDENTER
Vær opmærksom på, at den oprindelige mængde respondenter (cirka 7.000 personer) bliver mindre for hver gang, man tilføjer en variabel. Vær også opmærksom på, at den statistiske usikkerhed øges, når antallet af respondenter mindskes.

Læs mere i metodeafsnittet i udgivelsen om undersøgelsen “Danskerne i Det Byggede Miljø” for information om indsamling af data, variabler mm.

Har du brug for flere kryds, kan du hente rådata som CSV-fil.