Naboskaber trives på tværs af hække og vægge. Det viser undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø 2023' lavet for Videncentret Bolius og Realdania.

På trods af, at der tales og skrives meget om nabokonflikter, så er det lidt mindre end hver 20., som er utilfredse med deres forhold til naboerne. Tværtimod svarer næsten 7 ud af 10, at de er tilfredse med forholdet til naboerne. 

4 ud af 10 har en tæt relation til deres naboer, ligesom mange har et forhold til naboerne, hvor man fx kan låne ting som værktøj af hinanden, eller hvor man hjælper hinanden med at holde øje med boligen. Sammenlignet med 2022, er der dog lidt flere som svarer, at de ikke laver noget sammen med deres naboer.

Kun 1 procent angiver, at de er meget utilfredse med naboerne, hvilket er det samme procenttal som i 2022. 

Naboskaberne trives bedst i de mindre byer

De gode naboskaber finder man især på landet og i mindre byer med færre end 10.000 indbyggere, viser ”Danskerne i det byggede miljø”. Her har cirka 5 ud af 10 tætte relationer til naboerne, mens det samme kun gælder for cirka 4 ud af 10 i hovedstadsområdet.

Plads spiller formentlig en afgørende rolle i den sammenhæng, vurderer Tine Nielsen, der er fagekspert i Videncentret Bolius og redaktør på Spørg Bolius, hvor der ofte dukker spørgsmål op om netop naborelationer

- I byen er der folk omkring dig hele tiden, så der har man måske mere brug for at trække sig og investerer derfor mindre i naborelationer. Når man kommer ud på landet og i de mindre byer, er naboerne i højere grad noget, man selv vælger til, fordi man ønsker en relation, forklarer hun.

Gode naboer er godt for trivslen

Godt naboskab giver bedre livskvalitet. Således har den gruppe, der oplever et godt naboskab, en gennemsnitlig tilfredshed med livet på 8,03 på en skala fra 0-10. I gruppen, der oplever et dårligt naboskab, er den gennemsnitlige tilfredshed med livet kun 4,75.

Der er naturligvis mange andre faktorer, der spiller ind på ens livskvalitet, men det giver god mening, at gode relationer til naboerne har betydning for ens velvære.

- Vores hjem er ikke isolerede bobler. Man vælger ikke selv sine naboer, og uanset, om man ønsker det eller ej, har man jo et samspil, fordi man i en vis udstrækning hører og ser hinanden og deler væg eller hæk, alt efter hvilken type bolig man har. Så naboskabet har stor betydning for, om man føler sig tryg og tilpas i sin bolig, siger Tine Nielsen.