Viden om danskerne i det byggede miljø i 2024

Videncentret Bolius og Realdania undersøger hvert år boligens betydning for danskernes hverdag og livskvalitet. Undersøgelsen belyser også, hvordan vi oplever det lokale miljø og relationen til vores naboer, hvordan vi vedligeholder og ombygger vores boliger, samt hvilke glæder og bekymringer boligen giver os.

Undersøgelsen 'Danskerne i det byggede miljø' er baseret på i alt 7.108 repræsentative interviews blandt personer i den danske befolkning over 25 år. Data er indsamlet af Kantar Gallup i 2024.

Brug af undersøgelsen

Du kan bruge undersøgelsen frit, sålænge du lever op til vores pressekrav.

Hvis du er journalist og ønsker en kommentar til undersøgelsens resultater, kan du kontakte Videncentret Bolius' senioranalytiker Henrik Sonne.

Blandt de vigtigste pointer i undersøgelsen

 • I år ses en lille stigning i danskernes livskvalitet i kølvandet på det forventede fald, vi så i undersøgelsen i årene under og efter coronakrisen. Set over de seneste syv år er der dog fortsat en negativ tendens.​

 • Boligens betydning for den oplevede livskvalitet er generelt høj, men har siden 2020 været aftagende. Dem der har boet længst tid i deres bolig og boligejerne er dem, der især tillægger boligen betydning for deres oplevede livskvalitet.​

 • Større boliger korrelerer med større tilfredshed med sin bolig​

 • Generel vedligeholdelse fortsætter med at være det, der optager de danske boligejere mest. Og det er især de ældre boligejere, der er optaget af at vedligeholde.​

 • Stigende energipriser og -afgifter er fortsat det område, der bekymrer danskerne mest. Bekymringen toppede i 2022 og er siden da blevet mindre og mindre. Bekymringen for stigende energipriser går på tværs af ejerform, beboernes alder og geografi.​

 • Stigende skatter og afgifter bekymrer boligejerne mere og mere – det samme gælder bekymringen for fejlbehæftede ejendomsvurderinger.​

 • Knap 7 ud af 10 danskere er tilfredse med deres naborelationer, men tilfredsheden er let sivende over tid.​

 • Samtidig er der meget stor forskel fra kommune til kommune med tilfredsheden af naboskabet.​

 • Danskere med gode nabofællesskaber har højere oplevet livskvalitet end danskere med dårlige naborelationer.​

 • Det er boligpriserne, som er den vigtigste årsag til danskernes valg af bopæl. Herefter kommer nærhed til natur og nærhed familie og venner.​

 • Træk og kulde, kolde vægge og fugt og skimmelsvamp er de hyppigste indeklimaproblemer. Mere end hver anden boligejer oplever indeklimaproblemer.​

 • Samlet svarer ca. syv ud af 10 af de danske boligejere, at de er meget eller ret interesseret i energiforbedringer i boligen. Det er den største andel set over de seneste fire år.​

 • Uanset hvor i landet man bor, er tilfredsheden med håndværkerne generelt høj. Aller højest i region Nordjylland og lavest i region Hovedstaden.​

 • I forbindelse med egentlige tilbygninger anvendes der nu i højere grad bæredygtige byggematerialer.​

 • Andelen der er interesseret i at leve bæredygtigt øges marginalt. Det er blandt den yngre del af befolkningen, at interessen for at leve mere bæredygtigt i sin bolig er højest.

Hent hele undersøgelsen her

Udforsk undersøgelsen på egen hånd

Du kan selv gå på opdagelse i de mange indsamlede data i vores databank, hvors du kan krydse data og udforske danskernes vaner, tanker og holdninger til boligen, naboskab og det byggede miljø. 

Brug for hjælp?

Morten Refsgaard

PR- og mediemanager

Tlf: 22 30 65 94

Mail

Henrik Sonne

Senioranalytiker

Tlf: 24 46 65 90

Mail