Spørg Bolius

Der skal males vinduer - er det så malermesterens, husejerens eller stilladsfirmaets forsikring der dækker eventuelle skader på hus eller bil?

Til Bolius

Jeg er malermester og har fået til opgave at male vinduer på en større villa. Til det brug skal der opstilles stillads. Firmaet forlanger at jeg som lejer tegner en forsikring der dækker tyveri og evt. skade stilladset måtte lide mens jeg bruger det. Jeg har imidlertid læst følgende udsagn fra bygtech.: "Er stilladset lejet ifølge standardvilkårene er det lejer, der bærer risikoen for stilladset. Men udlejer skal ifølge vilkårene tegne en forsikring på stilladset, hvorfor det kun er selvrisikoen lejer kommer til at betale." Vil det sige at den forsikring som udlejer forlanger kun skal dække en selvrisiko og ikke andet? Ved skade på hus, bil eller andet fx ved storm - så har jeg forstået at det er bygherrens husstandsforsikring der dækker. Er min opfattelse af forsikringsspørgsmålene rigtige. Et extra spørgmål - hvilke selskab kan jeg tegne en stilladsforsikring?

VH Flemming N

Hej Flemming N

Jeg ved faktisk intet om stillads udlejning herunder på hvilke vilkår der er almindelige, men jeg går ud fra, at medmindre der er tale om branchevedtagne vilkår, kan indholdet af disse altid ændres med parternes accept.

Hvis det beskrevne står til troende må malermesteren skulle tegne en forsikring som dækker selvrisikoen for de skader som er omfattet af udlejers forsikring (der kan være skadetyper som standartaftalen ikke dækker) og som så skal dækkes fuldt ud af lejer. 

For eventuelle ansvarsskader vil det være helt naturligt at det er lejer og hans ansvarsforsikring der skal dække – forudsat at der er et ansvar.

Har bygherre tegnet all-risk/entraprise forsikring vil en sådan også kunne omfatte ansvar for byggeriets parter, men det vil næppe være tilfældet i eksemplet hvor der er tale om at male døre og vinduer.

Skader på andet som malermester kan gøre ansvarlig for må derfor skulle dækkes af dennes erhvervsansvarsforsikring.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden