Spørg Bolius

Hvem skal betale skader efter manglende afdækning - håndværkeren mener vores forsikring, men den dækker ikke?

Hej Bolius

Vi var ved at få nyt tagpap på vores hus.

Tagdækkerne havde ikke dækket ordentligt af, og vi vågnede om natten ved, at der kom masser af vand ned i flere af vores rum. Vi afdækker så godt vi kan i løbet af natten, sætter masser af spande osv. op og tørrer op hele natten.

Næste morgen kommer håndværkerne og er meget flove og siger "der er ingen tvivl, det er vores fejl", og de ringer efter skadeservice, som kommer og tager billeder og sætter en affugter op i gangen.

Vi anmelder skaden til vores forsikringsselskab, som afviser at dække skaden, fordi det er håndværkernes fejl, at den er opstået.

Nu siger håndværkervirksomheden, at det er vores forskring, der skal udbedre skaden, og så betaler deres forsikring. Dette vil vores forsikring ikke.

Håndværkerfirmaet har sendt en fugtmand, der siger, at der er masser af fugt i 3 rum med trægulve, desuden er der 3 vægge med fugt, som også bør skiftes (gipsvægge). Der er fugt i vores betonvægge og loft, der også er af beton. Vi kan ikke få udleveret fugtrapporten, da det er håndværkerfirmaet, der har betalt for denne.

Vi kan ikke komme videre med vores håndværkere, hvordan forholder vi os? Vi har et hjem med masser af vandskade, og ingen, der udbedrer disse skader.

Venlig hilsen Helle B

Hej Helle B

Kedeligt tilfælde, men desværre ikke helt ualmindeligt forekommende.

Inden man går i gang med en større ombygning, reparation eller lignende, skal forholdet anmeldes til husforsikringen, der herefter tager stilling til, om der skal tegnes en udvidelse af forsikringen, eventuelt entrepriseforsikring, eller på hvilke betingelser, den kan fortsætte.

Sker skaden, erstatter forsikringen. Har man undladt at anmelde ”ombygningen”, er der således ingen dækning.

Nu er det i så fald sådan, at har håndværkeren begået en ansvarspådragende fejl, fx ved at have foretaget en mangelfuld afdækning, bliver han ansvarlig og hans erhvervsansvarsforsikring involveret og skal erstatte skaderne.

Det er rigtigt, at det normale er, at hvis ejers husforsikring har betalt for udbedring af skaderne, vil denne søge regres imod håndværkernes ansvarsforsikring, men at der ikke er dækning på husforsikringen, fordi ombygningen ikke har været anmeldt, betyder selvfølgelig ikke, at håndværkeren ikke bliver ansvarlig. Husejeren får i så fald bare bøvlet med selv at skulle slås med håndværkeren og dennes erhvervsansvarsforsikring.

Det kan varmt anbefales, at den uheldige husejer kontakter en byggesagkyndig, der kan bistå med at få udbedret skaderne på korrekt faglig vis, og muligvis også en advokat, der kan hjælpe ham imod en genstridig håndværker. Husforsikringen har sikkert retshjælpdækning.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden