Spørg Bolius

Skal jeg eller håndværkeren betale selvrisikoen?

I forbindelse med renovering af vores gæstetoilet borede VVS'eren ned i et vandrør i gulvet, da han skulle genmontere toilettet. Ved henvendelse til mit forsikringsselskab fik jeg at vide, at lovgivningen helt klart bestemmer, at det er håndværkerens forsikringsselskab, der skal dække skaden. Det blev også antydet, at jeg ikke skal betale selvrisiko. Nu har jeg imidlertid modtaget en opkrævning på selvrisko på min husforsikring. Efter det nu oplyste fra mit forsikringsselskab er det "i sådanne tilfælde" altid husejerens forsikring, der skal dække skaden.

Denne oplysning undrer mig - ikke mindst på baggrund af en tidligere meget klar melding fra mit forsikringsselskab om, at lovgivningen bestemmer, at når en håndværker forårsagen en skade, er det dennes forsikring, der skal erlægge erstatning.

Kan Bolius udrede, hvad der er gældende i denne sag?

Venlig hilsen
Paul L.

Kære Paul L.

Jeg forstår din forvirring, men forholdet skal reguleres efter følgende retningslinjer.

Håndværkeren forvolder skaden. Håndværkeren anmelder skaden til sin erhvervsansvarsforsikring. Vurderer erhvervsansvarsforsikringen at håndværkeren har begået skaden ved en uagtsomhed erstatter hans forsikring skaden (ifølge EAL §19 stk. 2 andet afsnit bortfalder ansvaret ikke ved erhvervsmæssig virksomhed).

Vurderes det at håndværkeren ikke havde kunne undgå at forvolde skaden, idet han har iagttaget de forholdsregler han som fagperson kunne og skulle, bliver han ikke ansvarlig og skaden skal så anmeldes til husforsikringen.

Husforsikringen dækker vandskaden, men sender regningen på en eventuel selvrisiko til husejeren. Er du ejer er det dig, er du lejer eller andelshaver er det hhv. udlejer eller andelsboligforeningen, der hæfter for den.

I praksis afviser håndværkeren typisk ethvert ansvar og henviser skadelidte direkte til husforsikringen som ofte også blot betaler, idet man ikke ønsker at tage en diskussion om ansvarets placering, men det efterlader så husejeren med en selvrisiko som måske retligt skulle have været betalt af håndværkerens erhvervsansvarsforsikring.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden