Spørg Bolius

Ejerforening har ansvar for lodrette rør, vi selv for vandrette - kan vi få forsikring?

Hej Bolius

I har tidligere skrevet en artikel om ansvar i ejerlejlighed mht lodrette og vandrette rør. I min ejerforening dækker de kun lodrette rør. Jeg har kontaktet 5 forsikringsselskaber og ingen af dem har en forsikring som dækker vandrette skjulte rør i ens lejlighed.

Så kan det virkelig passe at hvis der går hul på 45grader røret under mit lodrette gulvafløb på den anden side af vandlåsen som hæfter på faldstammen nede under hos naboen at så skal jeg bare betale det hele ?

mvh Christoffer

 

Hej Christoffer

Tak for din mail som illustrerer et hyppigt forekommende problem og som i vid udstrækning skyldes nogle misforståelser der opstår, fordi der er forskel på ejerforeningers vedtægter og husforsikringens forsikringsdækning.

Derfor lad os først slå fast at vedtægter der fordeler ansvar for vedligeholdelse af h.h.v. lodrette og vandrette rør intet har med forsikringsdækningen at gøre. Altså vedtægterne taler om vedligeholdelse; begynder et vandret rør at lække eller bliver en pakning utæt, er det ejerens forpligtigelse at lade det reparere. Omvendt hvis det er et lodret rør der kræver vedligeholdelse, så er det ejerforeningens problem.

Hvis et vandrør sprænger – uanset om det er vandret eller lodret – og der sker en vandskade, så dækker husforsikringen skader på bygningen, altså også skader på underboens vægge og lofter.

Sker der en vandskade som følge af udsivning af vand fra et skjult rør – vandret eller lodret – dækker husforsikringen skaderne, hvis forsikringen har dækning for skjulte rør. Hvis en sådan dækning er fravalgt må ejerforeningen betale udbedringen ligesom den må betale andre skader som er fravalgt en almindelig husforsikring f.eks stormskader.

Er der tale om at en vandskade skyldes en håndværkerfejl, skal skaden anmeldes til husforsikringen. Hvis skaden er dækket, har selskabet herefter regres overfor håndværkeren, hvis der er tale om at han har begået en faglig fejl under udførelse af sin opgave.

Skader på bygningsdele der ikke er dækket af husforsikringen, enten fordi de ikke er eller kunne være dækket af en husforsikring, hæfter ejerforeningen for medmindre der findes en ansvarlig skadevolder f.eks en håndværker. Man kan diskutere om ejerforeningen er forpligtet til at være en skadelidt underbo behjælpelig med at rette krav imod en håndværker eller imod en overbo der har handlet ansvarspådragende ved f.eks at undlade at vedligeholde sine installationer. Det vil nok være forventet god service fra en ejerforening og taler vi om en andelsbolig ligger opgaven hos foreningen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Ole Vidstrup, konsulent

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden