Derfor er der stor forskel på vandpriserne

Der kan være flere tusinde kroners forskel på vandregningen for en gennemsnitsfamilie hvert år. Se, hvor meget vandet koster der, hvor du bor.

dryppende vandhane

Se her de billigste og dyreste vandpriser og find ud af hvorfor der er forskel. Foto: Natthawat Wongrat.

Der er stor forskel på vandprisen alt efter, hvor du bor. En familie med to voksne og tre børn betaler 10.682 kr. mere om året for 170 m3 vand fra det dyreste vandværk sammenlignet med det billigste.

Det viser DANVAs interaktive danmarkskort over vandpriserne i Danmark, som senest er opdateret med priser i slutningen af februar 2018.

Ved hjælp af kortet har Bolius sammenlignet vandpriserne. De dyreste vandpriser findes hos Ærø Vand, hvor en familie på fem personer – to voksne og tre børn – betaler 17.057 kr. for et gennemsnitligt forbrug på 170 m3. Frederiksberg Vand A/S har de billigste vandpriser. Her skal en lignende familie betale 6.375 kr. om året for den samme mængde vand – en forskel på mere end 10.000 kr.

Gennemsnittet på landsplan er 10.834 kr. om året for 170 m3 vand, viser Bolius’ beregninger.

Det koster vandet

Vandprisen for en storfamilie er faldet 35 steder, mens den er steget hos 154 vandværker. Den gennemsnitlige prisstigning fra 2017 til 2018 er ifølge Bolius' beregninger på 2,1 procent. 

I de følgende tabeller kan du sammenligne vandpriserne fra over 200 vandværker i 2017 og 2018. Den første tabel viser den gennemsnitlige pris for en storfamilie på to voksne og tre børn, den anden tabel viser en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer og den sidste viser forbruget for en enlig. 

Vær opmærksom på, at udgiften er den samlede pris for levering af drikkevand til husstanden samt for rensning af det spildevand, du sender ned i afløbet. Nogle steder kan drikkevandsprisen for eksempel være lav, mens spildevandsafgiften er høj. Hvis du vil se de specifikke priser, kan du finde dem på DANVAs danmarkskort

På oversigten optræder mere end 200 drikkevandsselskaber, der hvert år udpumper mere end 200.000 m3 vand. Der er omkring 100 spildevandsselskaber, som renser spildevandet. 

Det gennemsnitlige, årlige forbrug er opgjort til 50 m3 for en enlig forbruger, 83,6 m3 for en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer og 170 m3 for en storfamilie med to voksne og tre børn.

Der findes 2.300-2.400 vandværker i Danmark, der leverer drikkevand, men mange er så små, at de ikke optræder i statistikken. De små vandselskaber har ofte lavere priser end de store. Ifølge DANVA skyldes det, at nogle af de små vandselskaber har frivillig arbejdskraft, mens nogle bruger færre penge på vedligehold.

Prisen på vand er sammensat af en fast afgift og en variabel pris på drikkevandet. Oveni kommer en fast afgift og en variabel pris på spildevand.

Video: Det består vandprisen af

Hvad betaler du?

 • Fast bidrag til drikkevand
 • Kubikmeterpris på drikkevand
 • Fast bidrag til spildevand
 • Kubikmeterpris på spildevand
 • Moms og afgifter

Det faste bidrag dækker bl.a. omkostningerne til en vandmåler, som vandselskaberne via en stikprøvekontrol har pligt til at tjekke hvert fjerde år. Vandmålerne bliver skiftet hvert 12. år, hvis der ikke bliver fundet fejl ved stikprøvekontrollerne undervejs.

Som boligejer betaler du det faste bidrag, uanset om du bruger vand eller ej. 

LÆS OGSÅ: Kalk i drikkevandet

Lille pige vasker hænder.

En familie på Ærø betaler meget mere for vand end en familie på Frederiksberg. Foto: Colourbox

Derfor er der forskel på vandpriserne

 • Det kan være billigere at forsyne virksomheder end små kunder som fx sommerhuse.
 • Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af undergrunden nogle steder i forhold til andre.
 • Hvis der har været forurening et sted, skal der investeres i nye kildepladser.
 • Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det rensede vand skal ledes ud.
 • Jo ældre et anlæg er, desto mere vedligeholdelse kræver det.
 • Nogle selskaber investerer i nye kloaksystemer for at imødekomme klimaændringer.
 • Nogle drikkevandsselskaber investerer i beskyttelse af grundvandet. Andre selskaber behøver ikke at investere, hvis deres indvindinger ligger i beskyttede naturområder.
 • Der kan være forskel i serviceniveauet.
 • Der kan være forskel i forsyningssikkerheden. 

Det bruger vi vand til

Vaskemaskine med vasketøj

Foto: Colourbox

 • Bad og personlig hygiejne: 48 %
 • Toiletskyl: 15 %
 • Tøjvask: 13 %
 • Opvask, rengøring: 10 %
 • Mad og drikke: 7 %
 • Øvrigt: 7 %

Kilde: HOFOR

Fra 2005 til 2014 steg prisen på drikkevand i Danmark med 57 %, viser en analyse, Nykredit tidligere har lavet.

Siden er kurven fladet ud, og fra 2015 til 2017 er priserne i gennemsnit steget med 3 %, viser Bolius’ beregninger. I 2010 blev vandselskaberne udskilt fra kommunerne og omdannet til selskaber, og ifølge DANVA er penge fra effektivisering de seneste år blevet brugt til at investere i klimasikring. 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab