Hvad er silikatmaling?

Silikatmaling er en mineralsk maling baseret på kaliumsilikat, også kaldet vandglas. Derudover består den af mineralske, altså uorganiske, farvestoffer. Silikatmaling får en mat finish og minder meget om kalkmaling. 

Silikatmalingen virker ved at trænge ind i underlaget og indgå en uopløselig, kemisk forbindelse med det - der sker en slags forstening, som giver en meget vejrbestandig og slidstærk overflade, der ikke skaller af med tiden, medmindre selve underlaget smuldrer.  

Silikatmaling er ligesom kalkmaling diffusionsåben, og danner i modsætning til de fleste andre malingstyper ikke "film" på murens overflade. Det betyder, at selvom overfladen er vandafvisende for fx regn, kan vanddamp indefra stadigvæk slippe ud gennem muren. Man siger, at muren på den måde kan ånde, hvilket fx egner sig rigtig godt til ældre murstensbygninger og opfugtede kældervægge. 

Silikatmaling har sine rødder helt tilbage til 1700-tallet, hvor man eksperimenterede med pigmenter rørt ud i vandglas. Først i 1874 blev teknikken videreudviklet og en egentlig produktion af silikatmaling startet. Silikatmaling er således en af de ældste malingstyper, der i dag bliver fremstillet industrielt.  

Hvordan bruger du silikatmaling?

Silikatmaling egner sig rigtig godt til udendørsfacader og fugtpåvirkede vægge, som fx kældervægge. Den hæfter dog kun på rene, tørre, mineralske underlag som mursten, puds/vandskuring, beton, sandsten, eternit, gasbeton osv.  

Silikatmaling får, når den er tør, en mat, kalklignende overflade. Blandes silikatgrunder i malingen, er det med en særlig teknik muligt at opnå transparent laserende overfladevirkninger, dvs. et tyndt, gennemsigtigt farvelag. Ren silikatmaling kan også anvendes indendørs på nypudsede vægge. 

Sådan maler du med silikatmaling: 

 • Hvis muren er malet i forvejen, skal du vide, hvilken type maling der er brugt, da silikatmaling ikke kan binde korrekt til malingstyper som fx akryl, der danner ’film’ på overfladen. 
 • Muren skal være rengjort, og et tørt underlag kræver oftest en forvanding, inden silikatmalingen påføres. Desuden skal de fleste underlag også forbehandles med en silikatgrunder.  
 • Under påføringen og hærdningen må temperaturen ikke være under 5 °C (målt hele døgnet), og malingen tåler ikke direkte vand i hærdeperioden. 
 • Arbejdet med at påføre silikatmaling er meget lig det, som udføres ved kalkmaling. Det anbefales at bruge en pensel og børste til påføring af malingen, men der findes også specielle malerruller til silikatmaling. 
 • Værktøj rengøres efterfølgende med vand og sæbe. 
 • Tørretid: Støvtør efter 1 time, overmalingsklar efter 12 timer, færdighærdet efter ca. 3 dage. 

Hvilke fordele har silikatmaling? 

 • Silikatmaling fås i mange forskellige farver fra flere producenter. 
 • Silikatmaling er diffusionsåben og lader muren ånde. 
 • En silikatmaling kan males over flere gange, uden at det går ud over de gode diffusionsegenskaber. 
 • Malingen er helt mat og giver en levende overflade, og de fleste ikke-fagfolk kan ikke se forskel på kalk og silikatmaling. 
 • Silikatmaling er særdeles robust med god holdbarhed og lang levetid op til 15 år. 
 • Med hensyn til indeklimaet er det en meget "sund" maling, da den ikke indeholder opløsningsmidler, og derfor kan den også bruges indendørs på pudsede eller murede vægge. 
 • Det er en selvrensende maling ligesom kalk. Almindelige snavspartikler bliver vasket ned af regnen, og da silikatmaling er basisk, trives mos og alger dårligt på overfladen. 
 • Silikatmaling hærder hurtigere end kalkmaling, hvilket gør den mindre sårbar over for påvirkning af vind og vejr under hærdningsperioden.   

Hvilke ulemper har silikatmaling?

 • Silikatmaling kræver god håndværksmæssig kunnen. For at få en jævn overflade skal den påføres "vådt i vådt", dvs. uden at stryge tilbage i allerede tør maling. Ellers risikerer du at få et ujævnt og grimt resultat.
 • Der skal røres ofte i spanden for at sikre, at malingen forbliver homogen.
 • Silikatmaling er mat og porøs og dermed ikke vaskbar. Den er derfor ikke så god indvendigt de steder, hvor væggene skal kunne vaskes af. Udvendigt er den ikke den mest hensigtsmæssige maling til byhuse i mere forurenede områder, da partikler fra fx bilos kan sætte sig i den porøse overflade.
 • Silikatmaling kan ikke anvendes på facader og andre underlag, som tidligere har været behandlet med andre typer maling, medmindre overfladen renses totalt af.
 • Silikatmaling kan ikke bruges på træ, stål, gipsplader, plastik og andre flader, der ikke indeholder silicium (dvs. på ikke-mineralske materialer).
 • Hvis du maler på overflader, som ikke er mineralske, fx gipsplader, skal du bruge en speciel grunder, som indeholder mineralske stoffer.
 • Silikatmaling er meget basisk (i samme grad som mørtel og kalk), og derfor affedter (ætser) malingen huden, hvis den kommer i kontakt med denne.
 • Da silikatmaling er ætsende, skal vinduesglas, fliser, metal osv. dækkes af, da eventuelle sprøjt kan gøre disse materialer matte.
 • Nyt murværk og nypudsede facader skal være tørret helt igennem og have hærdet i minimum 1-1 ½ år, før du kan male dem med silikatmaling.

Hvor anvendes silikatmaling i dag?

Silikatmaling anvendes ofte på ældre bygninger, hvor man ønsker en kalklignende overflade, der er meget stærkere og nemmere at vedligeholde end kalk. På moderne vandskurede facader anvendes silikatmaling ofte i en variant, der er gjort vandafvisende ved at tilsætte et silikonelignende produkt (Silan). 

I vore dage kan silikatmaling anvendes indendørs på pudsede eller vandskurede flader, da det er en maling, der er gunstig for indeklimaet. 

Hvilke konsekvenser kan forkert anvendelse af silikatmaling have?

 • Hvis du maler med silikatmaling på et underlag, der ikke er mineralsk, binder den ikke og bliver ikke siddende, men falder af.
 • Hvis du ikke rører silikatmalingen ordentligt op, bliver overfladen skjoldet. (Det gælder dog også til en vis grad for andre malinger).
 • Silikatmaling skal påføres mere omhyggeligt end de fleste andre malinger, fordi den ikke danner film.

Er der sundhedsrisiko forbundet med silikatmaling?

Ved kontakt kan silikatmaling i våd tilstand ætse huden. Derfor er det også vigtigt at bruge sikkerhedsbriller under arbejdet.

En silikatmaling afgasser ikke og påvirker derfor ikke indeklimaet negativt. Den er derfor en af de "sundeste" malinger på markedet. 

Hvilken type maling skal du male med, hvis en overflade er malet med silikatmaling?

Hvis silikatmalingen ikke indeholder en vandafvisende tilsætning, kan du male oven på en silikatmaling med moderne malingstyper som fx akrylmaling (plastmaling), alkydmalinger. Den oprindelige maling skal som udgangspunkt selvfølgelig sidde ordentligt fast. Hvis facaden oprindeligt er malet med silikatmaling, er det dog klart en fordel at male den med silikatmaling igen. 

Hvordan finder du ud af, om facaden på dit hus er malet med silikatmaling?

Du kan undersøge, om dit hus er malet med silikatmaling ved at kigge på malingen og se nøje efter, om den har dannet film på overfladen. Det kan du fx se ved at skrabe i malingen med en kniv. Hvis du vil være helt sikker, kan du tage en lille prøve og sende den til et laboratorium, som beskæftiger sig med overfladeteknik. Det koster nogle hundrede kroner at få lavet en test.