Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Videncentret Bolius. Der er i alt gennemført 1.007 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 28. november - 2. december 2016.

2 ud af 3 danskere smider salt på fortovet eller i indkørslen, når de vil forebygge glat føre.

Det viser en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Videncentret Bolius.

Derfor skal du ikke bruge salt til glatførebekæmpelse

Ifølge eksperterne er det dumt at bruge vejsalt på et glat fortov.

Jesper Corfitzen, haveekspert, frårader brugen af salt, da saltet skader planter, grundvand, belægning og dyrepoter.

Brug CMA, urea eller grus mod glat fortov frem for salt

I stedet anbefaler han, at du bruger alternativer som calciummagnesiumacetat (CMA), urea eller grus. 

- CMA - der er fremstillet af hvedekorn, som i en gæringsproces bliver omdannet til eddikesyre og siden neutraliseret med kalk - er et effektivt tømiddel. Det skader ikke miljøet og dyr, som salt gør, da både kalk og magnesium findes naturligt i jorden, og eddikesyre er let nedbrydeligt. Til gengæld er CMA sværere at få fat i og mange gange dyrere end vejsalt.

- Grus er umiddelbart billigere end salt og er endda gratis i nogle kommuner, hvor man kan hente det på genbrugspladser. Men vægtmæssigt skal man bruge mere grus end salt, og så kan det blive dyrere at bruge. Grus har også den ulempe, at det ikke smelter sne og is, men kun gør overfladen mere skridsikker. Til gengæld er det uskadeligt for miljøet i den mængde danskere bruger, giver ikke ømme hundepoter og skader ikke biler, cykler og belægning.

- Urea er et kvælstofholdigt gødningsmiddel, der kan anvendes som tømiddel ned til minus 4 grader. Ved udbringning af store mængder kan der ske en for stor ophobning og udledning af kvælstof. Det er dog langt mere skånsomt mod planter og dyr generelt og ødelægger ikke belægningen.

Alternativt kan du bruge svanemærket vejsalt, der er bedre for miljøet. Eller du kan lave en saltlage, der bruger markant mindre salt. Læs opskriften længere nede i artiklen.

Fordele og ulemper ved vejsalt

Fordele ved vejsalt

 • Smelter isen effektivt.
 • Er let at bruge.
 • Er billigt. Det koster 30-60 kr. for en sæk med 25 kilo og 15-30 kr. for en sæk med 10 kilo (afhængig af om du køber det i et supermarked, byggemarked eller på nettet, og om du køber små eller store partier ad gangen).
 • Er let at skaffe. Det kan bl.a. købes i supermarkeder og i byggemarkeder.
 • Stopper ikke kloakkerne til, da det let opløses i sneen eller regnvandet.

Ulemper ved vejsalt

 • Er miljøskadeligt, da det belaster grundvandet, ødelægger jorden og er skadeligt for naturen langs veje og i søer og vandhuller.
 • Er giftigt for træer, hække og andre planter.
 • Skader beton og fliser.
 • Får metal på biler, cykler og havehegn til at tære og ruste.
 • Giver ømme katte- og hundepoter, fordi huden tørrer ud.
 • Sætter grimme rande på fodtøj og kan ødelægge gulvet, hvis det slæbes ind i boligen.

Kilde: Videncentret Bolius

Hvor kan du købe CMA, grus og urea?

CMA, der er flydende, fås i dunke på 20 liter og spredes med en medfølgende sprøjte eller en ukrudtssprøjte. Du kan primært købe CMA på nettet i udvalgte byggemarkeder og havecentre.

Grus kan købes i større mængder på 500-1.000 kilo i bl.a. byggemarkeder og havecentre.

Urea kan købes i sække på 20 kilo i byggemarkeder og havecentre.

Bland evt. lidt salt i grus

Hvis du gerne vil have gruset til at smelte sne og is, kan du blande det op med vejsalt i forholdet 1 del salt til 10 dele grus.

- Alt andet lige er det bedre at bruge grus blandet med lidt salt til glatføre-bekæmpelse end kun at bruge salt, siger Jesper Corfitzen, der selv anvender urea i mindre mængder, når grusning ikke er nok.

Tyskland, Sverige og Norge bruger grus i stedet for salt

Ifølge fagekspert i Videncentret Bolius, Tine R. Sode, hører Danmark til de lande, der bruger mest salt.

- I nabolande som Sverige, Norge og Tyskland bruger man stort set ikke salt, men grus. En af årsagerne er, at salt mister en stor del af sin evne til at smelte sneen ved temperaturer, der er lavere end minus 8-10 grader. Det betyder, at man skal salte uforholdsmæssigt meget mere for at opnå en effekt, siger Tine R. Sode og fortsætter:

- Da en stor del af vores nabolande - især i Skandinavien - typisk har meget lave temperaturer om vinteren, samtidig med, at mange områder er tyndt befolkede, vil det blive meget dyrt at modvirke glatføre ved at salte. Dertil kommer, at store mængder salt er meget skadeligt for naturen. Udover at grus er billigere end salt, hvis man køber det i meget store mængder, formår det at ligge i længere tid oven på sneen som et skridsikkert lag.

300.000 tons vejsalt årligt på danske veje

Ifølge GEUS, en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, bruger vi i Danmark årligt 300.000 ton vejsalt til glatførebekæmpelse og op til 500.000 ton i særlig hårde vintre.

Saltning af fortov er både en tradition og billigt

At så mange i Danmark salter for at modvirke sneglatte veje og fortove skyldes umiddelbart vane og tilgængelighed, mener hun.

- Jeg tror, at mange bruger vejsalt, fordi det både er billigt, let at få fat i, nemt at bruge og effektivt som tømiddel. Desuden tænker de fleste af os nok ikke over, at man kan bruge andre midler til at smelte is og sne, da vi er vant til at bruge salt. At de alternative tømidler generelt er meget dyrere og også vanskeligere at få fat i, betyder, at hovedparten desværre nok vil fortsætte med at bruge salt, selvom det er så skadeligt for miljøet, siger Tine R. Sode, der aldrig selv bruger salt.

- Jeg nøjes altid kun med at rydde fortovet foran mit hus for sne, ligesom de fleste i mit villakvarter også gør. Det har nok noget at gøre med, at mange i området har hund og derfor vil undgå at skade dyrenes poter ved at salte.

Brug halvt så meget salt ved saltlage

Hvis du insisterer på fortsat at bruge salt, opfordrer haveekspert Jesper Corfitzen, at du bruger en saltlage.

- Ved at lave en saltlage i forholdet 1 del salt til 4 dele vand kan du spare op mod 40 procent af saltet. Saltlagen spreder du på fortovet med en vandkande eller en ukrudtssprøjte efter snerydning eller forebyggende før snefald - ligesom du gør med vejsalt.

- Når du bruger en saltlage, er det kun nødvendigt at bruge 5-10 gram salt pr. m2. Det samme gør sig gældende, når du strør salt, men her kommer man let til at bruge meget mere. Saltlagen er desuden mere effektiv end tørt salt, da den virker helt ned til minus 15 grader, mens almindelig vejsalt virker ned til minus 6-8 grader, siger Jesper Corfitzen.

Han understreger, at det er vigtigt at gøre sig umage med at opløse alt saltet i vandet, før du bruger det, for at gøre saltlagen så god som mulig.

Supermarkedskæder sælger kun vejsalt

Hverken Coop eller Dansk Supermarked sælger andet end vejsalt i deres supermarkedskæder. Dog kan du via bilka.dk og føtex.dk også få leveret grus i såkaldte big bags på 550 kilo og 1.100 kilo.

Begrundelsen for ikke at føre de alternative tømidler er manglende efterspørgsel.

- Vores kunder er ikke tilstrækkeligt interesserede i at købe de alternative tømidler, siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen.

Haveekspert Jesper Corfitzen mener dog, at butikkerne kan gøre mere for at fremme salget af alternative tømidler.

- Jeg er overbevist om, at hvis supermarkederne tilbød de alternative tømidler og gjorde en smule reklame for dem, ville forbrugerne både efterspørge og købe dem. På samme måde som da økologien blev indsluset, siger han.

Det koster vejsalt, grus, CMA og Urea som tømiddel:

De alternative tømidler, calciummagnesiumacetat (CMA) og urea kan på en sæson koste 300-600 kr. mere end salt, hvis du kun spreder 10 gram salt pr. m2 - hvad de fleste dog i praksis ikke gør, fordi de nemt kommer til at bruge meget mere, når de strør salt med hånden.

Hvis du bor i et gennemsnitligt parcelhus ud til en offentlig vej, har du snepligt for omkring 45 m2 fortov og indgang til carport og/eller skraldespande.

I en vintersæson, skal du nok regne med at skulle forebygge glatføre 10-20 gange. Det vil pr. sæson koste:

 • 14-28 kr., hvis du bruger salt (10-20 gr. pr. m2)
 • 180-360 kr., hvis du bruger grus (med 10 % salt) (200 gr pr. m2)
 • 315-630 kr., hvis du bruger CMA (0,04 liter pr. m2)
 • 315-630 kr., hvis du bruger urea (40 gr. pr. 2)

Regnestykket er lavet ud fra den forudsætning, at 10 kilo vejsalt koster 25 kr., 20 liter CMA koster 350 kr., 20 kilo urea koster 350 kr. og 550 kilo grus (med 10 % salt) koster 1.100 kr. I nogle kommuner kan du afhente gratis strøgrus på genbrugspladsen.

Sådan beskytter du din hund mod salt i poterne

 • Vejsalt kan udtørre poterne på din hund og få dem til at revne.
 • Tjek altid poterne på din hund eller kat om vinteren for vejsalt. Skyl evt. salt væk med vand ved fx at putte en pote ad gangen i en spand med vand eller ved sætte dyret i en balje med vand.
 • Hvis du gerne vil beskytte din hund mod generne fra saltede veje og fortove, kan du smøre potevoks - som bl.a. kan købes i dyrehandler - på din hunds poter, inden I går tur om vinteren.

Kilde: Jens Jokumsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse