Spørg Bolius

Ejerforening - hvad gør vi når ingen vil være formand for bestyrelsen?

Hej Bolius

Hvordan tvinger man nogen til at blive formand / hvad gør man, når ingen stiller op?

Jeg har derfor undersøgt forskellige firmaer, der tilbyder at være foreningers administration. Ingen af stederne tilbyder at varetage bestyrelsesposter, og lovgivningen siger, at en bolig administration er underlagt de valg, der foretages i bestyrelsen, og at bestyrelsen skal tjekke bolig administrationens arbejde. Derfor er en administration ikke en løsning i vores tilfælde.

Vi er 8 bolig enheder, hvor formanden gennem 40 år døde uden at have videregivet sin viden og de nødvendige informationer, der er i sådan en forening. Jeg overtog formandsposten og har haft meget svært ved at få styr på foreningen, der har været forsømt i en længere årrække. Da jeg nu er højgravid, kan jeg ikke længere overskue at lægge det arbejde, som det kræver igen at få foreningen på rette spor, så man som formand ikke længere skal frygte at blive sagsøgt for de mange års forsømmelse.

Jeg har sendt ud til alle ejerne, at jeg går af, når vi har generalforsamling d. 24. marts 2021. I den forbindelse har jeg bedt om frivillige til at overtage posten, og da jeg desværre ikke havde undersøgt jeres tidligere svar, skrev jeg til dem, at vi ellers må betale os til ekstern hjælp. Ingen har meldt sig, og det har jo så vist sig, at bolig/ejendoms administrationer ikke varetager den type opgaver og ansvar.

Har I et råd til, hvordan man opnår en lovlig forening, når ingen melder sig til at overtage formandsposten? Kan jeg bare slynge et navn ud imod personens vilje? Skal vi stemme, uden nogen har meldt sig, og så håbe nogen stemmer på den samme person, og så er vedkommende tvunget til at tage posten?

Jeg er lidt på bar bund med, hvordan jeg slipper ud af at stå med et juridisk ansvar i en forening, der så kraftigt er blevet forsømt af en afdød.

Spinkle forhåbninger om en udvej.

Venlig hilsen

Mette M

Hej Mette M

Du kan i sagens natur ikke tvinge nogen til at lade sig vælge som formand for bestyrelsen. Hvis ingen medlemmer af ejerforeningen vil stille op som formand, vil jeg foreslå, at I lokker med en økonomisk bonus kombineret med en bestyrelsesforsikring.

Tilbyder I en kommende formand en løn/honorar på fx 5.000 kr. om måneden, er jeg sikker på, at I vil kunne få formandsposten besat – enten af en jurastuderende bosat uden for ejendommen eller internt af et medlem af ejerforeningen.

Hvis I har valgt en administrator, er der reelt set ikke meget arbejde til hverken formand eller den øvrige bestyrelse. Måske 5–6 møder om året og indkaldelse til generalforsamling, hvilket burde kunne gøres på under 25 timer. Med ovennævnte honorar-forslag, giver det en timeløn på 2.400 kr., hvilket ganske givet vil virke tiltrækkende.

Husk dog at afstemme en eventuel lønnet ordning med vedtægterne. Hvis vedtægterne ikke tillader eksterne kandidater til bestyrelse eller tillader aflønning til bestyrelsen, må I sørge for at få vedtægterne ændret.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden