Spørg Bolius

Ingen i andelsforeningen ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet - er der alternativer?

Til Bolius

Vi har tidligere med tak modtaget jeres excellente rådgivning og har nu igen en situation, som vi ikke rigtigt kan overskue.

Vi er en andelsboligforening på 28 boliger – alle pensionister mellem 70 og 88 år - og en bestyrelse på 5 personer. Hele bestyrelsen har et ønske om at udtræde – ikke nogen speciel årsag, men vi har siddet i 15 år og er vel kørt lidt trætte.

Vi har forsøgt at identificere, hvem der evt. kunne være kvalificeret og – meget væsentligt – interesserede, men der er åbenbart ingen, der ønsker at overtage.

Mit spørgsmål er: Hvad er situationen, hvis vi træder tilbage, og der ikke kan etableres en ny bestyrelse?

Jeg ser frem til jeres svar.

Med venlig hilsen Jørn H, bestyrelsesformand.

Kære Jørn H

Hvis andelsforeningen ikke har nogen bestyrelse, kan foreningen reelt ikke fungere. Det vil fx ikke være muligt at købe eller sælge en andel. I sidste instans kan foreningen blive tvunget til at opløse sig selv og sælge aktivet i form af ejendommen til en privat investor.

Men så galt behøver det ikke at gå. I første omgang vil jeg råde jer til at tage kontakt med administrator og undersøge muligheden for at uddelegere noget af bestyrelsesarbejdet til denne. Hvis I ikke har en professionel administrator, bør I snarest muligt få aftalt en administrationsordning.

Hvis I stadig ikke kan skaffe minimum tre bestyrelsesmedlemmer, har I mulighed for at uddelegere bestyrelsesarbejdet til en række eksterne bestyrelsesmedlemmer. Dette kræver dog en vedtægtsændring, som ifølge advokat Allan Ohms fra Forum Advokater kan lyde som følger:

”Bestyrelsen skal bestå af mindst tre og op til ?? medlemmer. Hvis ledige bestyrelsesposter ikke kan besættes, kan generalforsamlingen i stedet vælge at antage et eksternt bestyrelsesmedlem for tiden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Det eller de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan tillægges et bestyrelsesvederlag inden for en ramme, der med simpelt flertal vedtages af generalforsamlingen.”

Den sidste løsning kan dog blive særdeles dyr for foreningen. En alternativ model er at tilbyde nye bestyrelsesmedlemmer et honorar på fx 1.000 kroner for hvert af årets måske 6 bestyrelsesmøder. Sammen med en betydelig uddelegering af bestyrelsesarbejdet til administrator, vil der reelt set ikke være så meget arbejde tilbage til bestyrelsen.

Hvis der foreligger behov for større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, vil det være oplagt at tage kontakt med en byggerådgiver, der dels kan undersøge omfanget af vedligeholdelsesbehovet, indhente tilbud på vedligeholdelse og stå for styringen af hele byggesagen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden