Spørg Bolius

Kan bestyrelse i andelsforening underkende vurderingsmandens rapport?

Hej Bolius

Det er sædvane i vores forening, at det er bestyrelsen der vurderer forbedringerne. Det ønsker bestyrelsen ikke i vores tilfælde, da der er tale om en total renovering, så der bliver rekvireret en vurderingsmand.
Han udarbejder en rapport i henhold til vores vedægter, hvoraf det fremgår, at der eventuelt kan finde
nedskrivning sted i forhold til slid og ælde. Rapporten modtages og vi beslutter at sætte til salg på baggrund af denne vurdering.
Bestyrelsen udarbejder salgsopstilling, omdeler det til 84 andelshavere, og der er fremvisning på lejligheden.
To dage efter fremvisningen meddeler bestyrelsen, at de alligevel ikke kan godkende vurderingsrapporten. Bestyrelsen bestiller nu en ny rapport hos samme vurderingsmand og beder ham anvende ABF's vejledende principper. Der kommer en ny rapport, som de heller ikke vil godkende.
Bestyrelsen
ønsker herefter at indhente endnu en rapport. fra et andet firma.
Kan bestyrelsen tillade sig dette?

mvh Lis

Hej Lis

I henhold til din beskrivelse er der absolut ikke tale om god foreningsskik. Og det ligger derfor helt klart på grænsen af, hvad bestyrelsen kan tillade sig - med mindre der måtte være hjemmel i vedtægterne til den beskrevne fremgangsmåde. Jeg vil derfor foreslå, at I tager en snak med bestyrelsen og eventuelt forsøger at finde frem til en løsning, som alle parter kan acceptere.
I forbindelse med forbedringer i lejligheden kan jeg henvise til andelsboliglovens § 5 stk. 13 hvoraf det fremgår, at ”Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage”.
Her bør I være opmærksom på, at ordet ”Forbedringer” ikke er en entydig størrelse og absolut er genstand for fortolkninger – både inden for boligjuraen og hos en vurderingsmand. Dette blot for at slå fast, at selv om bestyrelsen procedure er under al kritik, er vurderingen af en lejlighed et ”bedste skøn” og ud fra nogle givne forudsætninger.
Hvis I ikke opnår en mindelig aftale med bestyrelsen, og der er tale om et større beløb, kan I overveje at kontakte en advokat med speciale i andelsboliger. Advokaten kan i første omgang skrive et brev til bestyrelsen og herunder henvise til lovgivningen og foreningens vedtægter. 
Jeg har før set, at en bestyrelse bliver ”bløde” i knæene ved skrivelser fra en advokat, og det kan også have en effekt i jeres tilfælde.
Løser dette ikke problemet og hvis advokaten vurderer, at I har en god sag, kan I overveje en stævning mod bestyrelsen. Men sidste model kan blive en både dyr og langvarig affære.  

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden