Spørg Bolius

Ejerforening - hvordan udregner vi stemmerne, så det giver 2/3 flertal?

Hej Bolius

Vi er lidt uenige om hvor mange stemmer der skal til når der skal være 2/3 af 8 lejligheder, der er ens  i forhold til fordelingstal

Mvh Inga N

Hej Inga N

Af den officielle normalvedtægt for ejerforeninger fremgår det af §4, at "Generalforsamlingens beslutninger om væsentlige forhold træffes med tilslutning fra mindst 2/3 af ejerne i foreningen efter fordelingstal og antal, medmindre andet følger af ejerlejlighedsloven eller denne normalvedtægts §§ 6-7."

Jeg kan ikke tolke ovenstående anderledes, end at mindst to tredjedele skal stemme for en given ændring. Logisk set betyder det, at fx 5 stemmer ud af 8 ikke er tilstrækkeligt, da dette flertal kun udgør 62,5 procent mod kravet på 66,66 procent.

Med kun otte stemmer i alt i jeres forening, kræves der således 6 ja-stemmer for at opnå mindst to tredjedele flertal.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden