Spørg Bolius

Ejerforening, ingen vil være med i bestyrelsen - hvad kan vi gøre?

Hej Bolius

Jeg er formand for ovennævnte ejerforening, der består af 7 husstande. Bestyrelsen består af 3.

Min udfordring er den årlige generalforsamling: Jeg har indkaldt til generalforsamling, men fik ikke en eneste reaktion fra nogen udover kassereren. Jeg valgte derfor at aflyse generalforsamlingen og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her hørte jeg heller ikke fra nogen, men dog dukkede det sidste bestyrelsesmedlem op, så vi var kun bestyrelsen til stede.

Hvordan forholder man sig til, at folk ikke møder til en generalforsamling? Der står ingenting i vores vedtægter, og jeg synes ikke, jeg kan finde nogen regler om det på nettet. Jeg var på valg i år og ønsker ikke at fortsætte som formand, men hvordan takler man det? Kan der indsættes en administrator eller kan man nedlægge foreningen? eller en helt anden løsning? Foreningen er vel lovpligtig? Jeg har kontaktet kommune, men de kan ikke hjælpe mig.

Vi har også en anden udfordring, nemlig en husstand, som har 2 store hunde, som gør utrolig meget. Nu påtænker de så at anskaffe en 3. Egentlig ville vi i bestyrelsen fremsætte forslag om, at man kun måtte have et vist antal hunde i en husstand, men synes jeg kan læse mig frem til, at dette ikke er lovligt i en ejerforening, men kun en i andelsforening. Kan det være rigtigt, når man bliver vækket op til 5 gange hver nat på grund af larmen fra hundene? Jeg har prøvet at tale med dem, men får det svar, at de er ved at gøre noget ved problemet. Jeg kan efter noget tid konstatere, at dette ikke har hjulpet. Det er jo lidt svært, når foreningen er så lille og man stadig skal bo ved siden af hinanden.

Med venlig hilsen

Pia B

Hej Pia.

Det er desværre et velkendt problem, at alt for få ejere deltager i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger. Dernæst er det også korrekt, at det som udgangspunkt er udelukket at opløse foreningen. Dette er således antageligvis kun en mulighed, hvis det skulle vise sig nødvendigt at rive ejendommen ned el. lign. Løsningen vil derfor reelt være at antage en administrator i stedet.

Såfremt nugældende normalvedtægt for ejerforeninger er gældende i jeres ejerforening, følger adgangen til at antage en sådan administrator af bestemmelsen i vedtægtens § 10.

For så vidt angår den anden udfordring vedrørende støjgener fra husdyr (hund), så kan der vedtages en bestemmelse i husordenen, der eksempelvis fastsætter et maksimum for antallet af hunde i en lejlighed. Den eneste betingelse er, at bestemmelsen rent faktisk vedtages for at forhindre gener, f.eks. støjgener. Selv om der ikke skulle stå noget i husordenen, så gælder der endvidere almindelige ”naboretlige” regler, hvorefter man heller ikke kan være forpligtet til at tåle enhver form for unødig støj.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden