Ejerforening, kan et selskab opkøbe flere lejligheder kun for at leje dem ud - eller kan vi forhindre det?

Hej Bolius

Kan en virksomhed opkøbe et antal ejerlejligheder under samme ejerforening med henblik på varig udleje?

Hvis ejerforeningen ikke ønsker at dette kan ske, hvad gør den så?

Vh Svend M

Hej Svend M

Selskaber kan som udgangspunkt uproblematisk købe flere lejligheder i samme kompleks.

Såfremt I på mere generelt plan ønsker at undgå udlejning i en eller anden udstrækning, skal dette reguleres i vedtægterne. Det vil imidlertid kræve, at der ikke er enkeltpersoner - eller selskaber -, som tildeles færre rettigheder end andre ejere alene på grund af deres status mv. Der gælder nemlig et grundlæggende krav om lighed for alle ejere. Det vil allerede på den baggrund formentlig være vanskeligt at opnå det fornødne flertal for at kunne vedtage en begrænsning af ejernes adgang til udlejning i større omfang.

Eventuelle vedtægtsændringer vil skulle vedtages på ejerforeningens generalforsamling. Eftersom der er tale om en meget byrdefuld bestemmelse, som indeholder potentielle (vidtgående) begrænsninger i ejernes råderet over deres respektive lejligheder, vil det formentlig kræve 2/3 af stemmerne at gennemføre en sådan vedtægtsændring. Dette afhænger imidlertid af vedtægternes indhold. De eventuelle nye vedtægter vil endelig skulle tinglyses.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden