Spørg Bolius

Ejerforening, kan et selskab opkøbe flere lejligheder kun for at leje dem ud - eller kan vi forhindre det?

Hej Bolius

Kan en virksomhed opkøbe et antal ejerlejligheder under samme ejerforening med henblik på varig udleje?

Hvis ejerforeningen ikke ønsker at dette kan ske, hvad gør den så?

Vh Svend M

Hej Svend M

Selskaber kan som udgangspunkt uproblematisk købe flere lejligheder i samme kompleks.

Såfremt I på mere generelt plan ønsker at undgå udlejning i en eller anden udstrækning, skal dette reguleres i vedtægterne.

Det vil imidlertid i første række kræve, at der ikke er enkeltpersoner - eller selskaber -, som tildeles færre rettigheder end andre ejere alene på grund af deres status mv. Der gælder nemlig et grundlæggende krav om lighed for alle ejere. Det vil allerede på den baggrund formentlig være vanskeligt at opnå den enstemmighed, der kræves for at kunne vedtage en begrænsning af ejernes adgang til udlejning i større omfang.

Eventuelle vedtægtsændringer vil skulle vedtages på ejerforeningens generalforsamling. Eftersom der er tale om en meget byrdefuld bestemmelse, som indeholder potentielle (vidtgående) begrænsninger i ejernes råderet over deres respektive lejligheder, vil det kræve enstemmighed – dvs. 100 % enighed fra samtlige medlemmer af foreningen - at gennemføre en sådan vedtægtsændring. De eventuelle nye vedtægter vil endelig skulle tinglyses. Det er heller ikke sikkert, at det overhovedet er muligt at vedtage et decideret forbud mod udlejning. Det er ydermere anbefalelsesværdigt, at der ikke søges vedtaget et fuldstændigt forbud mod udlejning, men derimod et mere begrænset forbud. Det kunne f.eks. være i form af krav om forudgående godkendelse af lejerelationer fra et flertal i ejerforeningen (og hvor afvisning kun kan ske med saglig begrundelse) eller en bestemmelse om forbud mod leje i f.eks. tre måneder. Sådanne begrænsninger vil dog også alene kunne vedtages ved fuldstændig konsensus blandt alle ejere i foreningen.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden