Spørg Bolius

Ejerforening, kan jeg som administrator gøres ansvarlig for ulovlig til- og ombygning?

Spørgsmål

Jeg er kasser/administrator i et hus med 4 ejerlejligheder som er nogenlunde lige store .

Det har jeg været i 10 år uden problemer. Det har jeg til gengæld fået nu.

Den ene lejlighed har købt 2 garager der ligger på samme matrikel som vores hus.

Garagerne er blevet bygget om til soveværelser uden at der er søgt byggetilladelse ( som de sagde – bebyggelsesgraden er overskredet så det havde vi aldrig fået lov til)

Jeg føler her jeg er med til noget ulovligt, som administrator.

Der er ikke tegnet forsikring på bygningerne da det jo står opført i BBR som garager.

De 40 kvm der er tilføjet lejligheder er der blevet lagt el varme i endskønt vi har eget gasfyr i kælderen. Kan man holde de 40 kvm helt uden for huset som sådan når de er så integreret i lejligheden. ? Garageporten er blevet muret til så der er direkte adgang fra lejligheden il de nye værelser. Hvad kan man gøre som administrator ?

Håber du kan hjælpe mig M
ed venlig hilsen Kirsten B

Svar

Kære Kirsten B

Ud fra det oplyste er ”beboelsesgaragen” ulovlig på både formelt og materielt grundlag.

Den materielle ulovlighed skyldes, at indretning som beboelse i en garage medfører krav om overholdelse af en række regler.

Den formelle ulovlighed består i, at der ikke er søgt om byggetilladelse (dispensation).

Konsekvensen af, at der er tale om et ulovligt byggeri, fremgår af byggelovens § 17. Loven er tilgængelig på retsinformation.dk

Kommunen har en række sanktioner, som kan anvendes med henblik på at lovliggøre forholdet. Sanktionskataloget omfatter bl.a. påbud, tvangsbøder og ret til at foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens/brugerens bekostning.

Den bedste løsning i praksis vil selvfølgelig være at tage kontakt til den pågældende ejer/bruger, inden der tages kontakt til myndighederne.

Ultimativt vil dette imidlertid være den eneste måde, hvorpå forholdet kan blive bragt til ophør.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden