Spørg Bolius

Er det muligt at sammenlægge 2 lejligheder i et byggeforeningshus?

Kære Bolius

Jeg abonnerer på jer og har nu følgende spørgsmål. Er der nogen mulighed for at sammenlægge de to lejligheder i mit københavnske byggeforeningshus til en lejlighed.

Huset er et af de store med ekstra facadebredde. Så hver etage er på ca. 9 x 8 meter brutto. Trappen er dog omkring den dobbelte bredde end i de små byggeforeningshuse, så den tager en del ekstra plads fra nettobeboelses-arealet.

Nu er der to lejligheder. En i stuen, der ikke har bad og en på de to øverste etager, der har bad i det tidligere køkken på den øverste etage.

Oprindeligt har der jo været en lejlighed på hver etage. Jeg har set der er nogle grænser ved 150 kvm og 180 kvm - det sidste hvis der ikke er bad i den ene lejlighed, men gælder disse grænser også i et byggeforeningshus?

Mange hilsener

Susanne K.

Kære Susanne K

Der skal altid søges om tilladelse hos kommunen hvis man ønsker at sammelægge lejligheder, og de enkelte kommuner har meget forskellige regler for hvad de giver tilladelse til, de oplysninger kan man generelt finde på de enkelte kommuners hjemmesider.

Du skriver at ejendommen er beliggende i Københavns kommune, og som du kan læse på kommunens hjemmeside: Københavns kommune, sammenlægning af lejligheder.

Giver Københavns kommune giver normalt tilladelse til sammenlægning af lejligheder når:
Det samlede areal af lejlighederne ikke overstiger 150 m² brutto
Der er erklæring for frivillig fraflytning.
Den tilbageblivende lejer er indforstået med sammenlægning og ønsker at overtage det samlede lejemål.

Desuden kan der gives tilladelse til sammenlægning af lejligheder op til 180 m² brutto, når mindst én af følgende betingelser er opfyldt:
Mindst den ene lejlighed har utidssvarende toiletforhold/bademuligheder
Den mindste lejlighed er maksimalt 55 m²
Den ene lejlighed er uhensigtsmæssigt indrettet i relation til for eksempel lysforhold, støjbelastninger mv.

Du skal være opmærksom på at arealet af trappen tæller med på alle etager.

På siden kan du også læse mere om hvad du skal være ekstra opmærksom på og hvad ansøgningen skal indeholde.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden