Mens nybyggede huse bliver større og større, bliver nyudstykkede grunde mindre og mindre. For at være sikker på, at drømmehuset kan ligge på drømmegrunden i forhold til bebyggelsesprocenten, er det derfor en god ide at have lommeregneren fremme, når du kigger efter grund.

Grunde for små eller smalle

hus

Bebyggelsesprocenten er den andel af grunden, som må bebygges, og den er normalt på 30 procent, med mindre der står andet i lokalplanen. Det betyder, at har du en grund kan du bygge en med et bruttoetageareal på 210. Man så kan der heller ikke bygges mere på grunden.

Man skal være opmærksom på grundens bredde. Foruden bebyggelsesprocenten er der byggelinier. Boliger skal placeres så der er mindst 2,5 meter mod skel og mod vej. Derudover er der også forhold vedr. højden. Også kaldet højdegrænseplanet.

Se mere på SBI anvisning 230

Som fingerregel kan man sige at grunden skal være mindst 700 m2. Hvis arealet er mindre skal kommunen ind over, for at se om grunden kan udnyttes til bebyggelse af et hus.

Se på fremtidsmulighederne

Udover at grunden skal kunne bære det hus, du ønsker her og nu, bør du også tænke over, om du kan få andre behov senere. 

Inden du køber en grund eller et hus på en grund, skal du gøre dig klart, hvilke behov du har, og hvor stort et hus du vil have. Du skal kigge på fremtidsmulighederne for både grund og hus. 

Dårlig oplysning fra sælger

Som køber af en grund skal du derfor kigge på både lokalplaner og lommeregneren. Det er nemlig ikke altid, at sælger gør dig opmærksom på faldgrupperne.

Du skal være opmærksom på om der er en lokalplan for området. Den kan angive en anden bebyggelsesprocent en Bygningsreglementet. Og det er lokalplanen der er gældende.

Så stort må huset være

Det nye Bygningsreglement, BR10, skriver at der kan være en bebyggelsesprocent på op til 30

Det betyder, at hvis huset er på:

  • 150 kvadratmeter, skal grunden være på minimum 500 kvadratmeter

  • 175 kvadratmeter, skal grunden være på minimum 583 kvadratmeter

  • 200 kvadratmeter, skal grunden være på minimum 667 kvadratmeter

  • 225 kvadratmeter, skal grunden være på minimum 750 kvadratmeter

  • 250 kvadratmeter, skal grunden være på minimum 833 kvadratmeter