Spørg Bolius

Er naboens nybyggeri skyld i vores skader?

Vi bor i en ejerlejlighed, hvor vi må leve med generne fra et 8-etagers nybyggeri på nabogrunden. I vores hus rapporteres der jævnligt om bygningsskader i form af glasskader på terrasseværn og øvrige glaspartier, indendørs revnedannelse omkring døre og vinduer m.m. Det kan være svært at bevise, at der eksisterer en sammenhæng mellem skaderne i vores hus og rystelserne fra nabogrunden, men i min optik er der ingen tvivl.

I forbindelse med nybyggeriet blev der bl.a. iværksat en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet, og den slags indgreb kan vel heller ikke undgå at påvirke omkringliggende grunde og bygninger.

1) Kan skaderne i vores hus (opført i 2007) være udtryk for sætningsskader som følge af et nybyggeri, der bl.a. inkluderer en parkeringskælder i få meters afstand fra vores skel?

2) Hvordan løfter den enkelte ejer/bestyrelsen i givet fald bevisbyrden?

3) Er bygherren på nybyggeriet forpligtet til at forsikre sig mod skader, der forvoldes på et eksisterende nabohus?

Mvh Susanne

Hej Susanne

Det kan godt lyde nærliggende, at der er sket rystelses- og vibrationsskader på jeres bygning, når nu de ligger så tæt.

Normalt, når man bygger tæt, bliver jeres bygning undersøgt og registreret forinde, så man netop efterfølgende – fra den anden bygherres side – kan bevise, at revnerne og skaderne var der, før man startede med det nye byggeri. 

Andre gange opsættes der endda vibrationsmålere på de eksisterende bygninger for at bevise, at der ikke er sket større rystelser og vibrationer af jeres hus.

I kunne have gjort det samme.

Men hvis ingen af “parterne” har lavet denne førregistrering, så kan man sige, at begge grundejere står lige dårligt i en ansvarssag om skaderne på jeres hus.

Idet jeres hus kun er 16 år gammelt, burde I kunne tale for, at der ikke burde være den slags skader. Det kan være sværere at bevise med et hus, der eksempelvis er 100 år gammelt, hvor revner er mere forventeligt.

Professionelle bygherrer tegner typisk en 'All risk'-forsikring, som netop skal dække skader på andres bygninger. I skal derfor have kontaktet bygherre og anmelde disse skader, og herunder stille krav om erstatning og/eller udbedring.

Her vil I typisk få brug for en byggeteknisk rådgiver og en advokat.

Held og lykke med det.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Morten Mathiasen, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden