Spørg Bolius

Rystelser fra naboens byggeri - hvem skal dække de revner og skader det giver på mit hus?

Hej Bolius

Jeg bor i mit barndomshjem, som er et murstenshus fra 1923.

Min nye genbo vil opføre en ny bolig ca. 150 meter fra mit hus.

Nu har jeg fået brev fra et ingeniørfirma med speciale i geoteknik om, at der skal nedrammes pæle og etableres spunsvægge til fundering af det nye byggeri.

Ingeniørfirmaet vil i den forbindelse fotoregistrere ejendommen i området omkring byggeriet, og der vil løbende blive foretaget vibrationsmålinger på udvalgte ejendomme.

Jeg har kontaktet den pågældende geotekniker og fået at vide, at hvis vibrationerne overstiger de gældende grænseværdier, og der sker skader på min ejendom, vil jeg blive holdt skadesfri.

MEN hvis der sker skader på min ejendom, og værdierne for vibrationerne er under grænseværdierne, er det mit eget problem.

Mit forsikringsselskab dækker ikke sådanne skader.

Det lyder i mine ører helt uretfærdigt, at man kan påføre andens ejendom skader og så ikke skal udbedre dem.

Ved I, hvordan jeg skal forholde mig?

Hvis der sker skader, som ikke dækkes, kan det så betale sig at gå rettens vej?

Det er umuligt at tale fornuft med min nye nabo, så jeg tror ikke på, at han frivilligt vil dække eventuelle skader.

Mange gode hilsner

Dorthe P

Hej Dorte P

Det er desværre meget besværligt, når det drejer sig om rystelser fra andres maskiner.

Som boligejer er man selv ansvarlig for, at ens hus kan holde. Det skal være tæt mod regn, og det skal kunne modstå vind og sne osv, i den grad, man nu har bestemt, det skal kunne. Fx kan man ikke få dækning for skader forårsaget af vind, hvis der ikke har været tale om vind med en bestemt styrke (storm).

Det samme er sådan set gældende for rystelser. Huse skal kunne tåle rystelser til en vis grad. Denne grad er så defineret ved grænseværdierne. Oplever man, at huset får revner, og at grænseværdierne er overskredet, kan der være dækning. Opstår der revner, men rystelserne er under grænseværdien, vil der ikke være dækning.

Præcis, som hvis der sker skade på dit tag ved et blæsevejr, hvor der vil være dækning, hvis der er tale om storm, mens der ikke vil være dækning, hvis det blot var blæsevejr.

Huset skal kunne modstå de påvirkninger, der kommer udefra, til en vis grad.

Det er ikke altid helt retfærdigt, kan man mene. Det er langt nemmere at undersøge, om ens bolig er rustet til en storm, man sikrer tagplader/tagsten osv. Det kan være sværere at sikre ens bolig mod rystelser, da man ikke umiddelbart kan se, om der er lidt sætninger i huset på forhånd.

Du nævner selv at ingeniørfirmaet tager billeder inden arbejdet påbegyndes,. Dette er er en rigtig god ide. Man kan også selv tage billeder af sit hus inden arbejdet påbegyndes. Husk at det er en god ide at få dato på billeder.
Man kan også selv betale for et ingeniørfirma eller lign, til at lave fotodokumentationen og evt. opmåling inden

Læs også:  Miljøstyrelsen - Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden