Bladlus er små dråbeformede insekter, der typisk er 1-3 mm lange. De kan være både grønlige, gullige, brune eller sorte alt efter art.

De lever af at suge plantesaft fra planter - især friske skud - og kan i sidste ende være skyld i deformiteter og misvækst på dine planter. Det er dog kun ved særlig hårde angreb. I de fleste tilfælde er bladlus først og fremmest en visuel plage.

Normalt ses de første bladlus i juni, når det begynder at blive varmt. Der er flest bladlus i juni og juli, da kombinationen af varme og fugtigt vejr skaber optimale levevilkår for skadedyret.

Hvor angriber bladlus?

Bladlus angriber stort set alle plantearter. Nogle arter af bladlus er dog artsspecifikke. Roser bliver ofte angrebet af bladlus.

Mange haveejere opdager angreb af bladlus, når de lægger mærke til en klistret belægning på en plante. Det er bladlusenes sukkerholdige ekskrementer, der også kaldes for honningdug.

Et andet symptom på et angreb af bladlus er en livlig trafik af myrer op og ned af stammen på en plante. Bladlusenes sukkerholdige ekskrementer er god føde for myrer, der indsamler honningduggen fra bladlusene og tager det med hjem til boet.

Bladlus sætter sig ofte på friske skud og blade. Kig især efter lusene disse steder, når du går have- eller stueplanter efter.

Hvordan bekæmper du bladlus?

Du kan tackle angreb af bladlus på tre måder:

  1. Skyl bladlus af dine planter med en kraftig vandstråle. Dog ikke så kraftig, at planten knækker eller på anden vis tager skade. Er en af dine indendørs planter angrebet, kan du skylle bladlusene af under bruseren.
    Gå evt. planterne efter, når der er gået et par dage, og gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.
  2. Brug godkendt insektsæbe eller sprøjtemiddel - dog ikke i fuld sol, da det kan skade planten. Skyl med vand efter nogle minutter.
    Vi kan ikke anbefale selv at blande insektsæbe, da det af hensyn til miljøet ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Køb i stedet en godkendt variant på planteskolen og brug den som påskrevet.
  3. Sørg for gode betingelse for de dyr, der lever af bladlus: mariehøns, svirrerfluer, snyltehvepse, guldøjer, tæger og galmyg spiser bladlus, så du kan forebygge og bekæmpe bladlus i dine have ved at sørge for gode forhold for disse nyttedyr.

Se i videoen, hvordan haveekspert Jesper Carl Corfitzen fjerner bladlus i haven.