Hvorfor ligger der sten på taget?

Tidligere blev der lagt løse småsten på flade tage for at beskytte tagpappen eller gummidugen mod sollys, udtørring, vind og andre former for slid. De flade tage var bygget som en såkaldt built up-konstruktion.

Tagdækningsmaterialet bestod som regel af flere lag underlagspap, der blev klæbet sammen.

Oven på dette blev der lagt et lag dækasfalt. Asfalten beskyttede den underliggende pap, men asfalten ville tørre ud/blive nedbrudt af solen så den ikke var ikke fleksibelt nok til at klare de store temperatursvingninger, der kan være på en tagflade.

Derfor blev der ofte lagt et ca. 2 cm tykt lag ærtesten (8-16 mm) oven på asfalten. Dette kunne beskytte asfalt med udtørring.

I dag beskyttes tagpappen af et lag skifergrus (stenlag), der er valset fast på pappen.

Underlaget kan også være en gummidug, som også skal beskyttes mod solens UV-stråler, og hvor stenene skal anvendes som ballast for dugen. Den er nemlig ikke fastgjort til underlaget på samme måde som tagpap.

Hvad skal du være opmærksom, hvis der ligger sten på et fladt tag?

Hvis du allerede har et lag sten på taget, som fungerer som ballast eller beskyttelse af taget, eller du har et tag, hvor stenene blot er der for syns skyld, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Valg af sten

Vinden kan flytte stenlaget rundt på taget eller blæse dele af det af. Når stenene flyttes rundt på taget, kan de ødelægge tagpappen. Det er derfor vigtigt, at stenene er runde og fri for flint, der kan splintre og dermed ødelægge tagdækningen.

Selvom du vælger de rigtige sten, anbefales det alligevel, at du vælger en tagdækning, som har en ekstra god modstandsevne over for stenenes bevægelse på underlaget.

Konstruktion af fladt tag med småsten

I dag findes der rigtig gode materialer til opbygning af flade tage. Eller rettere "svagt hældende" tage. Det er nemlig ikke længere lovligt at lave helt flade tage. De skal have et fald på minimum 2,5 cm pr. meter.

Derfor er der ikke de samme problemer med tagoverfladerne som førhen, hvor regn- og smeltevand havde svært ved at løbe af. Du kan derfor sagtens vælge at få et fladt tag med sten på dit hus, men det har kun den effekt, at det ser pænt ud.

Et lag sten på taget er dog en forholdsvis tung løsning, så du skal derfor være sikker på, at husets tagkonstruktion kan bære det.

Vedligeholdelse af fladt tag med småsten

Et fladt tag med sten kræver ikke meget vedligeholdelse. Med tiden vil der dog begynde at vokse ukrudt og andet på taget, som skal fjernes.

Forsikring

Det gør det ingen forskel, om dit hus har fladt tag med eller uden sten. Forsikringspræmien er den samme.