Spørg Bolius

Føler os overvåget af naboens tyverisikring med TV-overvågning - er det lovlig at kamera også peger mod vores grund?

Hej Bolius

Min nabo har opsat 2 kameraer ifm. tyverialarm.

De sidder begge på bagsiden af deres hus og peger direkte ind på min facade, så jeg føler mig overvåget døgnet rundt. Han påstår, at de ikke er aktiveret, men det virker meget generende, hvad enten de virker eller ej.

Er det lovligt at kunne overse min have og hus?

venlig hilsen Ulla

Kære Ulla

Det fremgår ikke ganske klart af din henvendelse, om kameraet er placeret ved en fælles indkørsel, eller om kameraet alene peger imod jeres ejendom/grund.
 
Ifølge Lov om tv-overvågning må private ikke foretage overvågning af gade, vej, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel. Dette gælder også, hvis vejen er privat. Det gælder tillige, hvis overvågningen ikke bliver gemt, men blot kan observeres. 

Ud fra oplysningerne lægger jeg imidlertid til grund, at kameraets linse peger imod jeres private areal, som naboen ikke har medejerskab til. Det betyder, at det formentlig primært vil være en regel i straffelovens § 264 a, som er relevant. Heraf fremgår det nemlig, at det kan være decideret strafbart at fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted.

Hvis det kan lægges til grund, at naboen er nødt til at placere kameraet på den skete måde for at værne om sin egen ejendom, er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er decideret strafbart. Vestre Landsret har dog i 1985 afsagt dom over en virksomhed (en restaurant), som havde filmet privatpersoner. Optagelserne fandt sted med henblik på at filme vareleverancer til egen restaurant, men dette fandtes ikke at kunne fritage virksomheden for strafansvaret. Naboens mulige legitime formål med overvågningen vil således ikke nødvendigvis fritage for et eventuelt strafansvar.

Dertil kommer, at der efter omstændighederne også efter persondatalovens regler kan være et selvstændigt problem forbundet med at optage film, som ’foregår’ på din/jeres private grund. 

Der vil typisk være tale om bødeansvar, hvis det vurderes at være strafbart. Hvis det er strafbart, vil du/I naturligvis også kunne kræve, at overvågningen foregår på anden (ikke-krænkende) måde.

For at opsummere, så kan der altså – efter omstændighederne – være tale om et decideret strafbart forhold, hvilket også vil medføre, at du/I kan kræve ’overvågningen’ bragt til ophør. Jeg er dog ikke i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en endelig vurdering heraf.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Nikolaj Wessel Tromborg, advokat

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden