Spørg Bolius

Førsynsrapport og tilstandsrapport - tidsfrister og hvor lang tid må der gå mellem dem?

Hej Bolius

Kladde / Førsynsrapport FRIST indtil tilstandsrapport skal udarbejdes/indrapporteres?

Eksempel fra to leverandører som ikke er enige og jeg kan ikke finde lovgrundlag for fristen mellem kladde og endelig rapport.

Spørgsmål 1: Er det reguleret ved lov/praksis og hvad er fristen?

Et firma  skriver 30 dage:
Når du bestiller rapporten, har du 30 dage til at få udbedret de skader eller skadesrisici, som er nævnt i den. Inden udløbet af tidsfristen skal du aftale tid for ny besigtigelse, der danner grundlag for de endelige rapporter.

et andet firma skriver 60 dage:
Efter kladden er udarbejdet har ejer en 2 måneders (60 dage) tidsfrist til at udbedre eventuelle fejl og mangler. Dernæst skal rapporten indberettes. Kladden må ikke videresendes eller fremvises til andre end bygningens ejer. Ej heller fremvises til håndværkere.

Spørgsmål 2:
Jeg får lavet en kladde fordi jeg gerne vil udbedre noget, men håndværkere må ikke se hvad der er beskrevet som fejl/mangel - kan den betingelse stilles, nærmest en fortrolighedsklausul?

Spørgsmål 3:
Hvad er reglerne i forhold til el-eftersyn og energimærkning - er der samme muligheder eller begrænsninger?

Hej Mikael S

Førsynsrapporten er et tilbud, som nogle bygningssagkyndige tilbyder. Besigtigelsen er ligesom når man får lavet en tilstandsrapport, for er der ikke nogle ting man vil udbedre, vil den bygningssagkyndige blot indberette og lave tilstandsrapporten.

Der er ikke nogle fastlagte regler de skal følge, men formålet er for de fleste en service for kunden, at man har en periode, typisk 30 dage, til at udbedre de registrerede skader, som er mulige.

Der er givetvis nogle ting, som ikke kan laves på 30 dage. Fx kan man ikke få skiftet et vindue med råd, hvis der er otte ugers levering på vinduet. Men et par brædder med råd, kan for de fleste skiftes forholdsvis hurtigt.

Det er først når den bygningssagkyndige indberetter rapporten til sikkerhedsstyrelsen, at den er gældende.

Førsynsrapporten er ikke en færdig tilstandsrapport. Man modtager typisk et dokument, med de registrerede skader oplistet. Hvis ikke det er muligt at vise sin håndværker, hvilke skader der er, kan jeg ikke se formålet med denne rapport. Så disse virksomheder, hvor du ikke må vise rapporten til en håndværker, ville jeg holde mig fra.

Nogle virksomheder tilbyder samme førsynsrapport til elinstallationsrapporten også. Den kan ikke laves til energimærkerapporten.

Fælles for tilstands- og elinstallationsrapporten er, at hvis du inden for gyldighedsperioden udbedrer nogle ting, kan du altid, mod et mindre tillæg, få lavet en allonge eller en ny rapport.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Henrik Bisp, fagekspert

Aktuelt på forsiden