Spørg Bolius

Fornyet tilstandsrapport beskriver flere fejl og K3'ere end den første, derfor sværere at sælge huset - hvad gør vi?

Kære Expert Panel.

Vi er rendt ind i en blindgyde !

Vi havde brug for en tilstandsrapport af vores hus i forbindelse med salg. vi blev henvist til et firma hvor vi fik lavet alle tre rapporter: el-energi-tilstandsrapport.

Huset bliver ikke solgt indenfor 1/2 år, så vi henvender os igen og beder om fornyelse af tilstandsrapport.

Ny mand fra samme firma ankommer og den nye rapport modtages.

Der er flere ting vi er uenige i, vi har nogle spørgsmål til og nogle kommentarer til nogle helt faktuelle fejl...

Vi klager skriftlig til Chefen for firmaet flere gange, uden resultat... den eneste kommentar vi får : Rapporten er retvisende, og i kan klage. ( til hvem)

Vi retter så henvendelsen til det firma der havde henvist os , Daniel Perell, der kontakter firmaet der har udarbejdet rapporten, men vender tilbage med samme svar......

Nu får vi pludselig uden yderlige kommentarer, en kreditnota på det beløb  vi skulle betale.

Vi undrer os for vi har kun ønsket et fejlfrit produkt og ingen penge retur.

VI får selv en byggesagkyndig til at gennemgå rapporten, og sender den til eftersynsfirmaet. Uden resultat.

Vi har kontaktet TÆNK og spurgt vores Advokat, og begge instanser undrer sig over den manglende dialog omkring produktet.

Klageinstansen for huseftersyns ordningen, vil først have klagen når huset er solgt, og vi kan bevise et tab.

Vores ejendomsmægler har aldrig i sin lange karriere, set to tilstandsrapporter med 1/2 års mellemrum fra samme firma, være så forskellige.??

Firmaet har nu tilbudt os at betale differencen hvis vi finder ny bygge sagkyndig..

Men to måneder er gået nu og vores hus er ikke solgt med den tilstandsrapport.

Hvad skal vi gøre ?

Med Venlige hilsner

Jette B

Kære Jette

Jeg er lidt i tvivl hvad jeres problemstilling er, og har derfor også lidt svært ved at svare på dit spørgsmål.

Jeg udarbejde selv tilstandsrapporter, og kender godt til at skulle udarbejde en fornyelse på en tilstandsrapport, hvor der har været en anden bygningssagkyndig før mig. Der vil altid være forskellige holdninger til karakteren og skader, samt hvor stor risikoen for udvikling af skader mv.

Det jeg ikke helt forstår ved jeres spørgsmål, er om I synes det er for dårligt at den nye rapport har flere skader og andre karakter (teorien rigtigt nok angivet). Eller er det fordi den nye bygningssagkyndige har skrevet noget som er forkert i rapporten og disse skader ikke findes/forkert angivet karakter?

Det er rigtigt i ikke kan klage til ankenævnet, fordi I ikke har lidt et tab (teoretisk set).  Der kan kun være lidt et tab hvis huset har været solgt.

Jeg ser kun I har to muligheder. Den ene mulighed er at prøve at klage til firmaets Branche organisation f.eks. Danske Bygningskonsulenter, det kræver dog Boligeftersyn er medlem af denne organisation. Den anden mulighed: er I for en anden bygningssagkyndige til at udarbejde en ny tilstandsrapport, det vil gøre den tidligere tilstandsrapport ugyldig. Det er altid den sidste rapport som er gyldig. Men det vil ikke være muligt at slette en tilstandsrapport, rapporten vil altid være i systemet (dog kun tilgængelig for de bygningssagkyndige).  

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jesper Stensen, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden